Qarabag – Səhifə 2 – evidence base of historical rights of Azerbaijanis

Azərbaycanın ilk xalq artistlərindən biri: Qurban Pirimov

Qarabag.com Sadıqcanın tarda ifaçılıq məktəbinin davamçısı, Azərbaycanın xalq musiqi folklorunun bilicisi, Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqomayevin silahdaşı və dostu – tarzən Qurban Primov haqqında materialı təqdim edir

Şıx baba türbəsi

Şıx baba türbəsi və xanəgahı Cəbrayıl rayonunun Şıxlar kəndinin qəbiristanlığında, köhnə ticarət-karvan yolunda (İpək Yolu) yerləşir. Yerli sakinlər arasında abidə “Şıx baba piri” kimi tanınır.

Şeyx İbrahim türbəsi

Şeyx İbrahim türbəsi Füzuli rayonunun Aşağı Aybasanlı kəndinin qəbiristanlığında yerləşir. Yerli sakinlər arasında abidə “İbə türbəsi” və ya “İbə İbrahim” türbəsi kimi tanınır.

Vaqif türbəsi

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi və ya Muzey-məqbərə kompleksi Şuşa şəhərinin cənub-şərq hissəsində, “Cıdır düzü”ndə (“yarış meydanı”) (və ya onun yaxınlığında) yerləşir.