Qarabag – Səhifə 2 – evidence base of historical rights of Azerbaijanis

“Şuşanın dağları” mahnısının müəllifi: xanəndə Xan Şuşinski

Azərbaycanlı müğənni-xanəndə Xan Şuşinski (əsl adı İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov) 20 avqust 1901-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Lakin azərbaycanlı publisist Mustafa Çəmənlinin, 2007-ci il tarixli “Xan Şuşinski” adlı kitabında onun doğulduğu yer Şuşa qəzasının Ballıca kəndi (indi Azərbaycanın Xocalı rayonu) göstərilir. Xan Şuşinskinin əsli Qarabağ xanları -Cavanşirlər nəslindən idi.

Zəngilanın XX əsr üzrə demoqrafik statistikası

Qarabag.com Zəngilanın 1908-ci ildən 1989-cu ilədək demoqrafik göstəriciləri haqqında arayışı (şəhər, rayon) təqdim edir. Materialın tərtib edilməsi zamanı rəsmi rus və sovet mənbələrindən istifadə olunmuşdur.

Bütün Zaqafqaziya, İran və Rusiyadan gələn tacirlərin Şuşadakı sığınacaq yeri: Məşədi Şükür Mirsiyab oğlunun karvansarayı

Karvansaray tacir Məşədi Şükür Mirsiyab oğlunun vəsaiti hesabına 1880-ci ildə Şuşada inşa edilmişdir. Bina tacir Hacı Əmiraslanın sökülmüş karvansarayının yerində tikilmişdir. Azərbaycan tarixçisi Çingiz Qacarın sözlərinə görə, karvansaray azərbaycanlı memar Kərbəlayi Səfi xan Qarabaği tərəfindən tikilmişdir.

Ağdamın XX əsr üçün demoqrafik statistikası

Qarabag.com Ağdamın 1908-ci ildən 1989-cu ilə qədər olan demoqrafik göstəriciləri haqqında arayışı (şəhər, uzeyd, rayon) təqdim edir. Materialın tərtib edilməsi zamanı rəsmi rus və sovet mənbələrindən istifadə olunmuşdur.