Qarabag – Səhifə 13 – evidence base of historical rights of Azerbaijanis

Ermənistan Prezidenti açıq şəkildə tarixi zorlayır: yalnız faktlar

Noyabrın 3-də prezident Sarkisyan Ermənistanın Qarabağ münaqişəsi miflərini necə yaratdığını inandırıcı şəkildə nümayiş etdirdi. Bu dünya birliyinin “qısa yaddaşı”na arxalanaraq həyata keçirilir. Sənədlər göstərir ki, Sarkisyanın Qarabağ tarixi ilə bağlı səsləndirdiyi 14 cümlədən 9-u yalandan ibarətdir. 

XIX – XX əsrin əvvəllərində Qarabağ əhalisinin etnik tərkibi (cədvəl)

Təqdim olunan cədvəllərdə XIX əsr ərzində və XX əsrin əvvəllərində Qarabağdakı iki əsas etno-dini qrupun – erməni-qriqoryanların və mütləq əksəriyyəti türk, qalanları kürd olan müsəlmanların nisbət dinamikası müşahidə olunur. Bu məlumatlar ermənilərin “həmişə” Qarabağdakı əhalinin əksəriyyətini təşkil etdiyi iddialarını açıq şəkildə təkzib edir.

20%-lik ermənilər Qarabağda necə çoxluq təşkil etdilər: 10 az məlum fakt

Yalnız bir neçə nəsil əvvəl Türk və kürdlərlə sıx məskunlaşmış Qərb Zəngəzur “Milli çoxluğun əlamətinə” görə” Ermənistana verilib. Elə həmin əsasla Dağlıq Qarabağda erməni muxtariyyəti yaradıldı və bu, sonradan heç kəs tərəfindən tanınmamış “Arsax Respublikası”nın yaranması üçün əsas oldu. Keçmiş Qarabağ xanlığının bu rayonlarında erməni çoxluğunun hansı üsullarla formalaşdığına dair sənədlərlə dəstəklənən 10 fakt aşağıda verilmişdir.

Qarabağ kimindir: tarixin dərinliklərindən az bilinən 10 fakt

Qədim dövrlərdə Qarabağda alban tayfaları məskunlaşmışdı. Sonralar albanlarla Mərkəzi Asiya türklərinin qarışması nəticəsində Azərbaycan milləti təşəkkül tapdı. Eramızdan əvvəl I əsrin ikinci yarısında ermənilər Qarabağı ələ keçir dilər və eramızın IV əsrin sonuna qədər hərbi gücü hesabına hakimiyyətləri altında saxladılar. Erməni tarixçi Arakelyanın qeyd etdiyi kimi, Ermənistan hökmdarları Qarabağa nəzarət

Qarabağda üstünlük hüququ: Rusiya və erməni sənədləri Avropa miflərini dağıdır

Qarabağın etnik tarixi son dərəcə siyasiləşdirilib. Münaqişənin hər iki tərəfi bu bir parça dağlıq əraziyə olan haqlarını, o cümlədən özlərinin oradakı varlığının qədimliyinə dair bəyanatlarla müdafiə edirlər. Üstəlik, tərəflərdən birini bu məsələdə Avropa ziyalıları dəstəkləyir. 2020-ci ilin oktyabr ayında Qarabağda hərbi əməliyyatların ən qızğın çağında fransız tarixçisi və yazıçısı Olivye Delorm (Olivier Delorme) “Le Figaro” qəzetinin səhifələrində “ərazisinin 90%-dən çoxunda qədimdən ermənilərin məskunlaşdığı Dağlıq Qarabağa, ermənilərdə Artsaxa qarşı separatizm sözündən istifadəni dayandırmaq” barədə müraciət edib. Təəssüf ki, Delorme mənbələrinə və ya sözlərinin sənədli sübutlarına istinad etməyib.

Qafqazda “Böyük Ermənistan” necə yaradıldı: 10 az bilinən fakt

1722-1723-cü illərdə Rusiya İlk dəfə olaraq Şərqdə ekspansiyaya başlayıb. Eyni zamanda, ruslar Şərq xristianlarına bel bağlayırdılar. Beləliklə, Erməni çarlığının yaradılması fikri ortaya çıxdı. Bu, Rusiyanın Asiyaya irəliləməsinin plasdarmı olmalı idi.