Qarabag – Səhifə 11 – evidence base of historical rights of Azerbaijanis

Zəngəzur qəzasının demoqrafiyası

Qarabag.com Zəngəzurun demoqrafiyası haqqında 1872-ci ildən 1916-cı ilədək olan məlumatı təqdim edir. Bu materialın hazırlanmasında 12 rəsmi mənbədən istifadə olunmuşdur.

Şuşanın demoqrafik məlumatları

Qarabag.com Şuşanın demoqrafiyası haqqında 1823-cu ildən 1989-cu ilə qədər aid məlumatları təqdim edir. Bu materialın hazırlanmasında 25 rəsmi və akademik mənbədən istifadə olunmuşdur.

Qarabağin inzibati-ərazi bölgüsünün tarixi

Qarabag.com Qarabağ xanlığının yaranmasından bəri Qarabağ ərazisinin inzibati bölgüsünün tarixi barədə məlumat verir. Bu materialın hazırlanmasında 27 rəsmi və akademik mənbədən istifadə edilib.

Qərbin ksenofobiyasının Qarabağda nümayişi

Qərb sivilizasiyası Qarabağ timsalında öz ikili standartlarını açıq- aydın şəkildə nümayiş etdirdi. Gündəlik multikulturalizm fikirlərinin səsləndirilməsinə baxmayaraq, Qərb dünyaya birmənalı ismarış göndərir: müsəlmanların müqəddəsatını və mədəni abidələrini məhv etmək olar, xristianlarınkını – əsla!

Qarabağ – xəyanət və satqınlıq: 1904, 1991, 2020

1991-ci ildə Dağlıq Qarabağda olan erməni millətçilərinin nümayəndəsi Rusiyanın ermənilərin tərəfini saxlayaraq münaqişəyə müdaxilə etməməsi ilə bağlı öz narazılığını bildirirdi.  İndi isə onlar öz uğursuzluqlarında Moskvanı günahlandırır və “Rusiya həmişə bizə xəyanət edib” deyə iddia edirlər. Hələ 1904-cü ildə rus ictimai xadimi Vasili Veliçko qeyd edirdi ki: “Ermənistanın şübhəli hökmdarları hər zaman güclü qonşu monarxiyalardan asılıdır və hər zaman sistematik olaraq onlara xəyanət edirlər”.

Rusiya Qarabağının reinkarnasiyası: 1991 – 2020

Dağlıq Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsi fikri 1991-ci ilin sentyabrında erməni millətçilərinin nümayəndələri tərəfindən irəli sürülmüşdür. Sonra Rusiya Federasiyası rəhbərliyi ilk dəfə Qarabağ münaqişəsində hakim kimi özünü sınadı. Noyabr 2020-ci ildə rus sülhməramlılarının tətbiqi ilə “Rusiya Qarabağ” fikri bir qədər pərdələnmiş və dəyişdirilmiş formada canlandı. İndi bunu ermənilər deyil, Rusiya siyasətçiləri, mütəxəssisləri və xəbər nəşrləri dilə gətirirlər.