1

Qarabağda yaşayış məntəqələrinin adlarının və inzibati mənsubiyyətinin tarixi

Qarabag.com, 1823-cü ildən 2020-ci ilə qədər Qarabağın bütün yaşayış məntəqələrin tarixi adları və inzibati mənsubiyyətlərini göstərən tam siyahısını hazırladı. Siyahı tərtib olunarkan Rusiya İmperiyası və Sovet İttifaqı dövrünə aid 6 rəsmi sənəddən istifadə olunub.

1) 1823-cü ildə Gürcüstanın Baş İdarəedicisi Ermolovun əmri ilə, həqiqi dövlət müşaviri Moqilevski və Polkovnik 2-ci Ermolov tərəfindən tərtib edilmiş Karabağ vilayətinin təsviri. Tiflis, 1866 il.
2) 1856-cı il üçün Qafqaz təqvimi. Tiflis, 1855 il. 3_cü bölüm, səh. 362-441.
3) Kondratenko E. 1917-ci il üçün Qafqaz təqvimi. Tiflis, 1916 il. Statistika bölümü, səh. 46-65. 
4) Azərbaycanın yaşayış yerlərinin siyahısı. Narkomprod nəşri. 1917 və 1921-ci ilərin kənd-təsərufat siyahıyaalma materiallarına əsasən. Bakı, 1922 il. Səh. 24-36, 42-45, 83-89. 
5) Azərbaycan SSRi İnzibari-ərazi bölgüsü. Bakı, 1964 il. Səh. 12-15, 42-45, 63-65, 80-83, 105-108, 144-154.
6) Azərbaycan SSRi İnzibari-ərazi bölgüsü. Bakı, 1979 il. Səh. 17-18, 35, 41-42, 53-56, 63-64, 81-82, 112-117.

Azərbaycan dilindəki müasir yaşayış məntəqələrin adları “Qarabağ və ətraf bölgələri Azərbaycan Respublikası, Rəsul Həsən, 2020” xəritəsinə uyğun verilmişdir. Yaşayış məntəqələrin tarixi adları cədvəlin sütunlarında göstərilən illərdə inzibati ərazi bölgüsünə görə göstərilir.

 

 Ağdam rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

1 Ağdam (şəhər) Агдам [Aqdam] (Ağdam rayonu) Агдам [Aqdam] (Ağdam rayonu) Агдам [Aqdam] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агдамъ [Aqdam] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агдамъ [Aqdam] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı) Агдамъ [Aqdam]
2 Abdınlı Абдынлы [Abdınlı] (Ağdam rayonu) Абдынлы [Abdınlı] (Ağdam rayonu)        
3 Ağdamkənd Агдамкенд [Aqdamkend] (Ağdam rayonu) Агдамкенд [Aqdamkend] (Ağdam rayonu)        
4 Bağbanlar Багбанлар [Baqbanlar] (Ağdam rayonu) Багбанлар [Baqbanlar] (Ağdam rayonu)        
5 Ballıqaya Кичан [Kiçan] (Mardakert rayonu) Кичан [Kiçan] (Mardakert rayonu) Баллы-Кая [Ballı-Kaya] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Баллы-Кая [Ballı-Kaya] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Баллукай Малаканъ [Ballukay Malakan] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
6 Baş Qərvənd Баш Карвенд [Baş Karvend] (Ağdam rayonu) Баш Карвенд [Baş Karvend] (Ağdam rayonu)     (Кочевье) Гарравендъ 1 [köç Qarravend 1] (Çiləbürt sahəsi, Kolanı mahalı)  
7 Baş Güneypəyə Баш Гюнейпея [Baş Qüneypeyə] (Mardakert rayonu) Баш Гюнейпея [Baş Qüneypeyə] (Mardakert rayonu)        
8 Boyəhmədli Бойахмедли [Boyaxmedli] (Ağdam rayonu) Бойахмедли [Boyaxmedli] (Ağdam rayonu) Кабарта-Бой-Ахмедли [Kabarta-Boy-Axmedli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кабарта-Бой-Ахмедлы [Kabarta-Boy-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Байагмедлу [Bayaqmedlu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
9 Cəvahirli Джавагирли [Cavaqirli] (Ağdam rayonu)          
10 Cinli Джинли [Cinli] (Ağdam rayonu)   Джинли [Cinli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Джинлы [Cinlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
11 Əhmədavar Ахмедавар [Axmedavar] (Ağdam rayonu) Ахмедавар [Axmedavar] (Ağdam rayonu)   Ахмедаваръ [Axmedavar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ахмедъ-Аваръ [Axmed-Avar](Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  
12 Əliağalı Алиагалы [Aliaqalı] (Ağdam rayonu) Алиагалы [Aliaqalı] (Ağdam rayonu) Али-Агали [Aliaqalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Али-Агалы [Ali-Aqalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) (Кочевье) Али-Агалу [köç Ali-Aqalu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
13 Əlimədətli Алимадатли [Alimadatli] (Ağdam rayonu) Алимадатлы [Alimadatlı] (Ağdam rayonu)        
14 Ətyeməzli Этъемезли [Etyemezli] (Ağdam rayonu) Этъемезли [Etyemezli] (Ağdam rayonu) Ат-Емазлы [At-Yemazlı](Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Атъ-Емазлу [At-Yemazlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Итйемезли [İtyemezli] ( Kəbirli sahəsi, Otuziki mahalı)  
15 Eyvazxanbəyli Эйвазханбейли [Eyvazxanbeyli] (Ağdam rayonu) Эйвазханбейли [Eyvazxanbeyli] (Ağdam rayonu) Эйваз-Ханбекли [Eyvaz-Xanbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)     Айвазъ Ханъ Арапъ [Ayvaz Xan Arap]
16 Göytəpə Гёйтепе [Göytepe] (Ağdam rayonu) Гейтепе [Qeytepe] (Ağdam rayonu) Геок-Тапа [Qeok-Tapa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Геок-Тапа [Qeok-Tapa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
17 Güllücə Гюллюджа [Qüllüca] (Ağdam rayonu) Гюллуджа [Qülluca] (Ağdam rayonu) Гюллюджа [Qüllüca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Гюллюджа [Qüllüca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Гюллюджа [Qüllüca] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
18 İlıxçılar Ильхычылар [İlxıçılar] (Ağdam rayonu) Илхычылар [İlxıçılar] (Ağdam rayonu) Ильхичиляр [İlxiçilər] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Илхичиларъ [İlxiçilar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) (Кочевье) Илхичиларъ [köç İlxiçilar] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  
19 İsmayılbəyli Исмаилбейли [İsmailbeyli] (Ağdam rayonu) Исмаилбейли [İsmailbeyli] (Ağdam rayonu) Исмаилбекли 1  [İsmailbekli 1] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
20 Kəngərli Кенгерли  [Kenqerli] (Ağdam rayonu) Кенгерли [Kenqerli] (Ağdam rayonu) Кенгерлы [Kenqerlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кенгерлы [Kenqerlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
21 Keştazlı Кештазлы [Keştazlı] (Ağdam rayonu) Кештазлы [Keştazlı] (Ağdam rayonu) Кештазлы [Keştazlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кештазлу [Keştazlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кештазлу [Keştazlu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
22 Kosalar Косалар [Kosalar] (Ağdam rayonu) Косалар [Kosalar] (Ağdam rayonu)        
23 Kürdlər Кюрдляр [Kürdlər] (Ağdam rayonu) Кюрдляр [Kürdlər] (Ağdam rayonu) Кюртляр [Kürtlər] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Куртляръ [Kurtlər] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Куртларъ [Kurtlar] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı) Куртляръ [Kurtlər]
24 Maqsudlu Максудлу [Maksudlu] (Ağdam rayonu) Максудлу [Maksudlu] (Ağdam rayonu) Махсутлы [Maxsutlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Махсутлу [Maxsutlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Махсутлу [Maxsutlu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı) Махсутлы [Maxsutlı]
25 Məlikli Маниклу [Maniklu] (Mardakert rayonu) Маниклу [Maniklu] (Mardakert rayonu)        
26 Mərzili Марзили [Marzili] (Ağdam rayonu) Марзили [marzili] (Ağdam rayonu) Марзилы 1 [Marzilı 1] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Марзилу 1-е [Marzilu 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Марзилу [Marzilu] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  
27 Mollalar Моллалар [Mollalar] (Ağdam rayonu) Моллалар [Mollalar] (Ağdam rayonu)        
28 Mollalar Моллалар [Mollalar] (Ağdam rayonu) Моллалар [Mollalar] (Ağdam rayonu)        
29 Nəmirli Намирли [Namirli] (Ağdam rayonu) Намирли [Namirli] (Ağdam rayonu) Намирли [Namirli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Намирлы [Namirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Намирлу [Namirlu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
30 Novruzlu Новрузлу [Novruzlu] (Ağdam rayonu) Новрузлу [Novruzlu] (Ağdam rayonu) Новрузлы [Novruzlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Новрузлу [Novruzlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Новрузлу [Novruzlu] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  
31 Orta Güneypəyə Орта Гюнейпея [Orta Qüneypeyə] (Mardakert rayonu) Орта Гюнейпея [Orta Qüneypeyə] (Mardakert rayonu)        
32 Papravənd Паправенд [Papravend] (Ağdam rayonu) Паправенд [Papravend] (Ağdam rayonu) Паправенд [Papravend] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)   (Кочевье) Пафравендъ [köç Pafravend] (Çiləbürt sahəsi, Kolanı mahalı)  
33 Poladlı Поладлы [Poladlı] (Ağdam rayonu) Поладлы [Poladlı] (Ağdam rayonu)  Полатлы [Polatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Полатлы [Polatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
34 Qalayçılar Галайчылар [Qalayçılar] (Ağdam rayonu) Галайчылар [Qalayçılar] (Ağdam rayonu) Калайчиляр [Kalayçilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
35 Qaradağlı Карадаглы [Karadaqlı] (Ağdam rayonu) Карадаглы [Karadaqlı] (Ağdam rayonu) Карадаглы-Охрубекли [Karadaqlı-Oxrubekli] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Карадаглы-Угурлубека [Karadaqlı-Uqurbeka] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
36 Qarapirimli Карапиримли [Karapirimli] (Ağdam rayonu) Карапиримли [Karapirimli] (Ağdam rayonu) Кара-Пирим [Kara-Pirim] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Карапирумъ [Karapirum] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Карапиримлу [Karapirimlu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı) Карапиремли [Karapiremli]
37 Qaraqaşlı Каракашлы [Karakaşlı] (Ağdam rayonu) Каракашлы [Karakaşlı] (Ağdam rayonu)        
38 Qasımlı Касымлы [Kasımlı] (Ağdam rayonu) Касымлы [Kasımlı] (Ağdam rayonu) Касумлы [Kasumlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
39 Qazançı Казанчы [Kazançı] (Mardakert rayonu)   Казанчи [Kazançi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Казанчи [Kazançi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Казанчи [Kazançi] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı) Казанчи [Kazançi]
40 Qızıl Kəngərli Кызыл Кенгерли [Kızıl Kenqerli] (Ağdam rayonu) Кызыл Кенгерли [Kızıl Kenqerli] (Ağdam rayonu) Кизиллы-Кенгерлы [Kizillı-Kenqerlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кизиллы-Кенгерлы [Kizillı-Kenqerlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
41 Şahbulaq Шахбулаг [Şaxbulaq] (Ağdam rayonu)          
42 Salahlı Kəngərli Салахлы Кенгерли [Salaxlı Kenqerli] (Ağdam rayonu) Салахлы Кенгерли [Salaxlı Kenqerli] (Ağdam rayonu)     (Кочевье) Кенгерлы-Салаглы [köç Kenqerlı-Salaqlı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
43 Saybalı Сайбалы [Saybalı] (Ağdam rayonu) Сайбыллы [Saballı] (Ağdam rayonu) Сайбалы Верхнее [Saybalı Verxneye] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сайбалу Верхнее [Saybalu Verxneye] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сайбалу [Saybalu] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  
44 Şelli Шелли [Şelli] (Ağdam rayonu) Шелли [Şelli] (Ağdam rayonu) Шеллы [Şellı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шеллы [Şellı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шеллу [Şellu] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı) Шелли (Şelli)
45 Sırxavənd Сырхавенд [Sırxavend] (Mardakert rayonu)   Сырхавенд [Sırxavend] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Сирхавендъ [Sirxavend] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) (кочевье) Сихравендъ [köç Sirxavend] (Çiləbürt sahəsi, Kolanı mahalı)  
46 Şişpapaqlar Шишпапахлар [Şişpapaxlar] (Ağdam rayonu) Шишпапахлар [Şişpapaxlar] (Ağdam rayonu) Шишпапахлы [Şişpapaxlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шишъ-Папахлу [Şiş-Papaxlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихъ-папалу [Şiş-papalu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
47 Şıxbabalı Шыхбабалы [Şıxbabalı] (Ağdam rayonu) Шыхбабалы [Şıxbabalı] (Ağdam rayonu) Шихбабалы [Şıxbabalı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихбабалу [Şıxbabalu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихбабалу [Şıxbabalu] ( Kəbirli sahəsi, Otuziki mahalı)  
48 Şıxlar Шыхляр [Şıxlyar] (Ağdam rayonu) Шыхляр [Şıxlyar] (Ağdam rayonu) Шихляр-Карвенд [Şıxlyar-Karvend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихляръ [Şıxlyar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Шихляръ [Şıxlyar]
49 Şotlanlı Шотланлы [Şotlanlı] (Ağdam rayonu) Шотланлы [Şotlanlı] (Ağdam rayonu) Шатланлы [Şotlanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шотланлу [Şotlanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
50 Sofulu Софулу [Sofulu] (Ağdam rayonu) Софулу [Sofulu] (Ağdam rayonu) Марджанлы-Софули [Marcanlı-Sofuli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Марджанлы-Софулы [Marcanlı-Sofulı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Софулу [Sofulu] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
51 Suma Сума [Suma] (Ağdam rayonu) Сума [Suma] (Ağdam rayonu) Сума [Suma] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Сума [Suma] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Сума [Suma] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
52 Şuraabad Шураабад [Şuraabad] (Ağdam rayonu) Шураабад [Şuraabad] (Ağdam rayonu)        
53 Tağıbəyli Тагибейли [Taqibeyli] (Ağdam rayonu) Тагибейли [Taqibeyli] (Ağdam rayonu)        
54 Talışlar Талышлар [Talışlar] (Ağdam rayonu) Талышлар [Talışlar] (Ağdam rayonu)     Талышъ [Talış] (Cavanşir sahəsi, Cavanşir mahalı)  
55 Təpəməhlə Тепемахла [Tepemaxla] (Ağdam rayonu) Тепемахла [Tepemaxla] (Ağdam rayonu)        
56 Tərnöyüt Тарноют [Tarnoyut] (Ağdam rayonu) Тарноют [Tarnoyut] (Ağdam rayonu) Тарнаут [Tarnaut] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тарнатуръ [Tarnatur] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тарнаутъ [Tarnaut] ( Kəbirli sahəsi, Otuziki mahalı) Тернеютъ [Terneyut]
57 Tükəzbanlı Тюкязбанлы [Tükəzbanlı] (Ağdam rayonu) Тюказбанлы [Tükəzbanlı] (Ağdam rayonu)        
58 Umudlu Умудлу [Umudlu] (Ağdam rayonu) Умудлу [Umudlu] (Ağdam rayonu)        
59 Xaçındərbətli Хачиндорбатлы [Xaçindorbatlı] (Ağdam rayonu) Хачиндорбатлы [Xaçindorbatlı] (Ağdam rayonu) Хачин-Дорбатлы [Xaçin-Dorbatlı] (Джинли-Дорбатлы [Cinli-Dorbatlı])  (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Хачинъ-Дорбантлы [Xaçin-Dorbantlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
60 Xıdırlı Хыдырлы [Xıdırlı] (Ağdam rayonu) Хыдырлы [Xıdırlı] (Ağdam rayonu) Хидирлы [Xidirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хидирлы [Xidirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) (кочевье) Хидирлу [köç Xidirlu] (Kəbirli sahəsi, Otuziki mahalı)  
61 Yusifcanlı Юсифджанлы [Yusifcanlı] (Ağdam rayonu) Юсифджанлы [Yusifcanlı] (Ağdam rayonu) Юсубджанлы [Yusubcanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Усубджанлу [Usubcanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Юсуфджанлу [Yusufcanlu] (Kəbirli sahəsi, Kəbirli mahalı)  

Cəbrayıl rayonu 

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

62 Cəbrayıl Джебраил [Cebrail] (Cəbrayıl rayonu) Джебраил [Cebrail] (Füzuli rayonu) Джебраил [Cebrail] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джебраиль [Cebrail] (Cəbrayıl qəzasının mərkəzi) Джебраиллу [Cebraillu] (Vərəndə sahəsi)  
63 Ağtəpə Агтепе [Aqtepe] (Cəbrayıl rayonu) Агтепе [Aqtepe] (Füzuli rayonu)        
64 Alıkeyxalı Аликейхалы [Alikeyxalı] (Cəbrayıl rayonu) Аликейхалы [Alikeyxalı] (Füzuli rayonu) Аликевхалы [Alikevxalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Аликевхалу [Alikevxalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
65 Aşağı Mərcanlı            
66 Aşagı Sirik     Сирикли [Sirikli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сирикъ [Sirik] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
67 Aşıq Məlikli     Меликли [Melikli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Меликлы [Meliklı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
68 Balyand Балянд [Balənd] (Cəbrayıl rayonu) Балянд [Balənd] (Füzuli rayonu)   Бальяндъ [Balyand] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
69 Boyük Mərcanlı Бёюк Марджанлы [Böyük Marcanlı] (Cəbrayıl rayonu) Беюк Марджанлы [Beyuk Marcanlı] (Füzuli rayonu) Беюк-Марджанлы [Beyuk-Marcanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Беюкъ-Марджанлу [Beyuk-Marcanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Марджанлы [Marcanlı] (Vərəndə sahəsi)  
70 Çaxırlı Чахырлы [Çaxırlı] (Cəbrayıl rayonu) Чахырлы [Çaxırlı] (Füzuli rayonu) Чахирлы [Çaxirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чахырлу [Çaxirlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чахирлу [Çaxirlu] (Vərəndə sahəsi) Чахырлы [Çaxırlı]
71 Cəfərabad Джафарабад [Cafarabad] (Cəbrayıl rayonu) Джафарабад [Cafarabad] (Füzuli rayonu) Джафарабад [Cafarabad] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джафарабадъ [Cafarabad] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джафаръ-Абадъ [Cafar-Abad] (Vərəndə sahəsi)  
72 Çələbilər     Челябиляр [Çeləbilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Челябиларъ [Çeləbilar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
73 Çərəkən Черекен [Çereker] (Cəbrayıl rayonu) Черекен [Çereken] (Füzuli rayonu) Чаракян [Çarakən] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чаракянъ [Çarakən] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чаракянлы [Çarakənlı] (Vərəndə sahəsi)  
74 Cocuq Mərcanlı Чоджук Марджанлы [Çocuk Marcanlı] (Cəbrayıl rayonu) Чоджук Марджанлы [Çocuk Marcanlı] (Füzuli rayonu) Джуджуг-Марджанлы [Cocuq-Marcanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джоджугъ-Марджанлу [Cocuq-Marcanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Марджанлу или Джуджуг [Marcanlu və ya Cucuq] (Vərəndə sahəsi)  
75 Çullu Чуллу [Çullu] (Cəbrayıl rayonu) Чуллу [Çullu] (Füzuli rayonu) Чуллу [Çullu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чуллу [Çullu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чуллу [Çullu] (Vərəndə sahəsi) Чулли [Çulli] 
76 Dağ Maşanlı Даг-Машанлы [Daq-Maşanlı] (Cəbrayıl rayonu) Дагмашанлы [Daqmaşanlı] (Füzuli rayonu) Машанлы 2 [Maşanlı 2] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Другая-Машанлу [Druqaya-Maşanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
77 Dağ Tumas Даг Тумас [Daq Tumas] (Cəbrayıl rayonu) Дагтумас [Daqtumas] (Füzuli rayonu) Даг-Тумас (Тумас) [Daq-Tumas (Tumas)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дагъ-Тумасъ (Тумаси) [Daq-Tumas (Tumasi)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Тумаслы [Tumaslı] (Vərəndə sahəsi)  
78 Damşalaq   Дамшалах [Damşallax] (Füzuli rayonu)        
79 Daş Veysəlli Даш-Вейсалли [Daş-Veysalli] (Cəbrayıl rayonu) Дашвейсалли [Daşveysalli] (Füzuli rayonu) Даш-Вейсалы [Daş-Veysalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
80 Daşkəsən Дашкесан [Daşkesan] (Cəbrayıl rayonu) Дашкесан [Daşkesan] (Füzuli rayonu) Дашкесан [Daşkesan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дашкесанъ [Daşkesan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дашкесанъ [Daşkesan] (Vərəndə sahəsi) Дашкесенъ [Daşkesen] (Kəbirli mahalı)
81 Dəcəl (Dəjəl) Дажал [Dajal] (Cəbrayıl rayonu) Дажал [Dajal] (Füzuli rayonu)        
82 Dərzili Дерзили [Derzili] (Cəbrayıl rayonu) Дерзили [Derzili] (Füzuli rayonu) Дарзилы [Darzilı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дарзилу [Darzilu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
83 Doşulu Дошулу [Doşulu] (Cəbrayıl rayonu) Дошулу [Doşulu] (Füzuli rayonu) Дошулы (Дашулы) [Doşulı (Daşulı)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дошулу [Doşulu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
84 Əfəndilər Эфендиляр [Efendilər] (Cəbrayıl rayonu) Эфендиляр [Efendilər] (Füzuli rayonu)        
85 Əmirvarlı Эмирварлы [Emirvarlı] (Cəbrayıl rayonu) Эмирвалы Emirvalı(Füzuli rayonu) Амирварлу [Amirvarlu] (Гусейнбекли) [Quseynbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Амирварлу [Amirvarlu] (Гусейнбекли) [Quseynbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
86 Füğanlı Фуганлы [Fuqanlı] (Cəbrayıl rayonu) Фуганлы [Fuqanlı] (Füzuli rayonu) Фуганлы [Fuqanlı] (Имамбаш) [İmambaş] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Фуганлу [Fuqanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
87 Göyərçin Veysəlli Гегерчин Вейсалли [Qeqerçin Veysalli] (Cəbrayıl rayonu)          
88 Hacı İsaqlı     Гаджи-Исахлы [Qadji-İsaxlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
89 Hacı İsmayıllı     Гаджи-Исмаиллы [Qadji-İsmaillı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
90 Hacılı Гаджылы [Qadjılı] (Cəbrayıl rayonu) Гаджылы [Qadjılı] (Füzuli rayonu) Гаджалы [Qadjalı] (Гаджи-Алили) [Qadjı-Alili] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гаджилу [Qadjilu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
91 Hasanlı Гасанли [Qasanli] (Cəbrayıl rayonu) Гасанли [Qasanli] (Füzuli rayonu) Гасанлы [Qasanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гасанлу [Qasanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хасанлу [Xasanlu] (Vərəndə sahəsi)  
92 Həsənqaydı Гасанкайды [Qasankaydı] (Cəbrayıl rayonu) Гасанкайды [Qasankaydı] (Füzuli rayonu)        
93 Horovlu Хоровлу [Xorovlu] (Cəbrayıl rayonu) Хоровлу [Xorovlu] (Füzuli rayonu) Горовлы [Xorovlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Горовлу [Qorovlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хоровлу [Xorovlu] (Vərəndə sahəsi) Ороуло [Oroulo]
94 Hovuslu Хавыслы [Xavıslı] (Cəbrayıl rayonu)          
95 Hüseynalılar Гусейналылар [Quseynalılar] (Cəbrayıl rayonu) Гусейналылар [Quseynalılar] (Füzuli rayonu)        
96 İmambağı Имамбаги [İmambaqi] (Cəbrayıl rayonu) Имамбаги [İmambaqi] (Füzuli rayonu) Имам-баш [İmam-baş] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
97 İsaqlı Исаклы [İsaklı] (Cəbrayıl rayonu) Исаклы [İsaklı] (Füzuli rayonu) Исахлы [İsaxlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
98 Karxulu Кархулу [Karxulu] (Cəbrayıl rayonu) Кархулу [Karxulu] (Füzuli rayonu) Каргули [Karquli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Каргули [Karquli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
99 Kavdar Кавдар [Kavdar] (Cəbrayıl rayonu) Кавдар [Kavdar] (Füzuli rayonu) Кевдар [Kevdar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кевдаръ [Kervdar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
100 Keçəl Məmmədli   Кечалмамедли [Keçalmamedli] (Füzuli rayonu) Кечал-Мамедлы [Keçal-Mamedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
101 Kürdlər Кюрдляр [Kürdlər] (Cəbrayıl rayonu) Кюрдляр [Kürdlər] (Füzuli rayonu) Кюртляр 2 [Kürtlər 2] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
102 Mahmudlu Махмудлу [Maxmudlu] (Cəbrayıl rayonu) Махмудлу [Maxmudlu] (Füzuli rayonu) Махмудлы 1 [Maxmudlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Махмудлу [Maxmudlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
103 Maşanlı Машанлы [Maşanlı] (Cəbrayıl rayonu) Машанлы [Maşanlı] (Füzuli rayonu) Машанлы 1 [Maşanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Машанлу [Maşanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Маншанлу [Manşanlu] (Vərəndə sahəsi)  
104 Mehdili Мехдили [Mexdili] (Cəbrayıl rayonu) Мехдили [Mexdili] (Füzuli rayonu) Мехтилы [Mextilı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мехтилу [Mextilu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
105 Məstalıbəyli Масталыбейли [Mastalıbeyli] (Cəbrayıl rayonu) Масталыбейли [Mastalıbeyli] (Füzuli rayonu) Масталибекли [Mastalibekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Масталибеклу [Mastalibeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
106 Məzrə Мазра [Mazra] (Cəbrayıl rayonu) Мазра [Mazra] (Füzuli rayonu) Мазрали [Mazrali] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мазралу [Mazralu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мазралы [Mazralı] (Vərəndə sahəsi)  
107 Minbaşlı (Minbaşılı) Минбашылы [Minbaşılı] (Cəbrayıl rayonu) Минбашылы [Minbaşılı] (Füzuli rayonu) Минбашили [Minbaşili] (Фейзулахбеклу) (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Фейзулахбеклу [Feyzullaxbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Фейзулла-беклу или Минбашилу [Feyzulla-Beklu və ya Minbaşilu]  (Vərəndə sahəsi)  
108 Mirək Миряк [Mirək] (Cəbrayıl rayonu) Миряк [Mirək] (Füzuli rayonu) Мирикли [Mirikli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мириклу [Miriklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мираклу [Miraklu] (Vərəndə sahəsi)  
109 Niftalılar            
110 Niyazqulular Ниязкулулар [Niyazkulular] (Cəbrayıl rayonu) Ниязкулулар [Niyazkulular] (Füzuli rayonu)        
111 Nüsüs Нюсюс [Nüsüs] (Cəbrayıl rayonu) Нюсюс [Nüsüs] (Füzuli rayonu)        
112 Nüzgar Нузгер [Nuzqer] (Cəbrayıl rayonu) Нузгер [Nuzqer] (Füzuli rayonu) Нузгер (Нузгяр) [Nuzqer (Nuzqyar)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Нузгеръ [Nuzqer] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Нузгеръ Шюкюръ Аги [Nuzqer Şükür Aqi] (Vərəndə sahəsi) Нузгеръ [Nuzqer]
113 Papı Папы [Papı] (Cəbrayıl rayonu) Папы [Papı] (Füzuli rayonu)        
114 Qalacıq Каладжык [Kalacıq] (Cəbrayıl rayonu) Каладжык [Kalacıq] (Füzuli rayonu) Каладжик [Kalacik] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
115 Qaraağac            
116 Qaracallı Караджаллы [Karacallı] (Cəbrayıl rayonu) Караджаллы [Karacallı] (Füzuli rayonu) Караджалы [Karacalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Караджаллу [Karacallu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Караджаллу [Karacallu] (Vərəndə sahəsi)  
117 Qazanzəmi Казанзами [Kazanzami] (Cəbrayıl rayonu) Казанзами [Kazanzami] (Füzuli rayonu)   Казанзами (Тумаси) [Kazanzami (Tumasi)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
118 Qərər Керрар [Kerrar] (Cəbrayıl rayonu) Керрар [Kerrar] (Füzuli rayonu)        
119 Qışlaq Кышлак [Kışlak] (Cəbrayıl rayonu) Кышлак [Kışlak] (Füzuli rayonu) Кишлаг [Kişlaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кишлагъ [Kişlaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Кишлягъ [Kişlaq] (Kəbirli mahalı) 
120 Qovşudlu Говшудлу [Qovşudlu] (Cəbrayıl rayonu)   Ковшутлы [Kovşutlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ковшутлу [Kovşutlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
121 Qumlaq Кумлак [Kumlak] (Cəbrayıl rayonu) Кумлак [Kumlak] (Füzuli rayonu) Гумлах [Qumlax] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
122 Quşçular     Кушчиляр [Kuşçilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кущиларъ [Kuşilar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кущиларъ [Kuşilar] (Vərəndə sahəsi) Кущиляръ [Kuşilər]
123 Quycaq Куйджак [Kuycaq] (Cəbrayıl rayonu) Куйджак [Kuycak] (Füzuli rayonu) Кунджах (Куйджак) [Kuncak (Kuycak)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Куйджахъ [Kuycax] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
124 Safarşa Сафарша [Safarşa] (Cəbrayıl rayonu) Сафарша [Safarşa] (Füzuli rayonu)        
125 Şahvəlili (Şahvəlli) Шахвелили [Şaxvelili] (Cəbrayıl rayonu) Шахвелли [Şaxvelli] (Füzuli rayonu) Шах велли [Şax velli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
126 Sarıcalı (Sarıcallı) Сарыджалы [Sarıcalı] (Cəbrayıl rayonu) Сарыджалы [Sarıcalı] (Füzuli rayonu) Сарыджалы [Sarıcalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сариджаллу [Saricallu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сараджаллу [Saracallu] (Vərəndə sahəsi)  
127 Şaxvələdli Шахвеледли [Şaxveledli] (Cəbrayıl rayonu) Шахвеледли [Şaxveledli] (Füzuli rayonu)        
128 Sədi Сади [Sadi] (Cəbrayıl rayonu) Сади [Sadi] (Füzuli rayonu)        
129 Şəybəy Шейбей [Şeybey] (Cəbrayıl rayonu) Шейбег [Şeybeq] (Füzuli rayonu)        
130 Şıxalıağalı Шыхалиагалы [Şıxaliaqalı] (Cəbrayıl rayonu) Шихалиагалы [Şixaliaqalı] (Füzuli rayonu) Шихали-Агалы [Şixali-Aqalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихали-Агалу [Şixali-Aqalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихъ-Али-Агалу [Şix-Ali-Aqalu] (Vərəndə sahəsi)  
131 Şıxlar Шыхляр [Şıxlyar] (Cəbrayıl rayonu) Шыхляр [Şıxlyar] (Füzuli rayonu) Шихляр-Ахмедлы [Şixlyar-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихляръ-Ахмедлу [Şixlyar-Axmedlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихларъ [Şixlar] (Vərəndə sahəsi)  
132 Sofulu Софулу [Sofulu] (Cəbrayıl rayonu) Софулу [Sofulu] (Füzuli rayonu)       (кочевье) Софули [köç Sofulu]
133 Soltanlı Солтанлы [Soltanlı] (Cəbrayıl rayonu) Солтанлы [Soltanlı] (Füzuli rayonu) Султанлы [Sultanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Солтанлу [Sultanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Султанлы [köç Sultanlı]
134 Söyüdlü            
135 Şükürbəyli Шукюрбейли [Şukürbeyli] (Cəbrayıl rayonu) Щукюрбейли [Şukurbeyli] (Füzuli rayonu) Шукюрбекли 1 [Şukürbekli 1] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шукюрбеклу [Şukürbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
136 Süleymanlı Сулейманлы [Suleymanlı] (Cəbrayıl rayonu) Сулейманлы [Suleymanlı] (Füzuli rayonu) Сулейманлы [Suleymanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сулейманлу [Suleymalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сулейманлу [Suleymanlu] (Vərəndə sahəsi) Сулейманлы [Suleymanlı] 
137 Tatar Татар [Tatar] (Cəbrayıl rayonu) Татар [Tatar] (Füzuli rayonu) Татар [Tatar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
138 Tinli Тинли [Tinli] (Cəbrayıl rayonu) Тинли [Tinli] (Füzuli rayonu) Тинлы [Tinlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Тинлу [Tinlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
139 Tulus Тулус [Tulus] (Cəbrayıl rayonu) Тулус [Tulus] (Füzuli rayonu) Тулус [Tulus] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
140 Xanağabulaq            
141 Xələfli Халафли [Xalafli] (Cəbrayıl rayonu) Халафли [Xalafli] (Füzuli rayonu)        
142 Xələfli Халафли [Xalafli] (Cəbrayıl rayonu)          
143 Xubyarlı Хубъярлы [Xubyarlı] (Cəbrayıl rayonu) Хубъярлы [Xubyarlı] (Füzuli rayonu) Хубиярлы [Xubiyarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
144 Xudafərin Худаярлы [Xudayarlı] (Cəbrayıl rayonu)   Худаярлы [Xudayarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Худаярлу [Xudayarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Худаярлу [Xudayarlu] (Vərəndə sahəsi)  
145 Xudaverdili Худавердили [Xudaverdili] (Cəbrayıl rayonu) Худавердили [Xudaverdili] (Füzuli rayonu) Худавердиляр [Xudaverdilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
146 Yuxarı Maralyan Юхары Маральян [Yuxarı Maralyan] (Cəbrayıl rayonu) Юхары Маралян [Yuxarı Maralən] (Füzuli rayonu)     Маральянъ [Maralyan] (Vərəndə sahəsi) Моральянъ [Moralyan] 
147 Yuxarı Məzrə            
148 Yuxarı Sirik Сирик [Sirik] (Cəbrayıl rayonu) Сирик [Sirik] (Füzuli rayonu)        

 Füzuli rayonu 

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

149 Füzuli Физули [Fizuli] (Füzuli rayonu) Физули [Fizuli] (Füzuli rayonu) Карягино (Карабулаг) [Karyaqino (Karabulaq)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Карягино [Karyaqino] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
150 Arış Арыш [Arış] (Füzuli rayonu) Арыш [Arış] (Füzuli rayonu) Ариш [Ariş] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Аришъ [Ariş] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
151 Aşağı Güzlək Ашагы Гюзляк [Aşaqı Qüzlək] (Füzuli rayonu) Ашагы Гюзляк [Aşaqı Qüzlək] (Füzuli rayonu) Гюздак (Гюзлак) [Qüzdak (Qüzlak)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гюзлякъ [Qüzlək] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
152 Aşağı Rəfədinli Ашагы Рафадинли (Füzuli rayonu) Ашагы Рафадинли (Füzuli rayonu)        
153 Aşağı Seyidəhmədli Ашагы Сеидахмедли [Aşaqı Seidaxmedli] (Füzuli rayonu) Ашагы Сеидахмедли [Aşaqı Seidaxmedli] (Füzuli rayonu)        
154 Aşağı Veysəlli Ашагы Вейсалли [Aşaqı Veysalli] (Füzuli rayonu) Ашагы Вейсыллы [Aşaqı Veysıllı] (Füzuli rayonu)        
155 Çaylı            
156 Çimən Чиман [Çiman] (Füzuli rayonu) Чиман [Çiman] (Füzuli rayonu) Чиман [Çiman] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
157 Cuvarlı Джуварлы [Cuvarlı] (Füzuli rayonu) Джуварлы [Cuvarlı] (Füzuli rayonu) Джуварлы [Cuvarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джуварлу [Cuvarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джуварлу [Cuvarlu] (Vərəndə sahəsi) Джуварлы [Cuvarlı] 
158 Dədəli Дедели [Dedeli] (Füzuli rayonu) Дедели [Dedeli] (Füzuli rayonu) Дадалы [Dadalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дадалу [Dadalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Дадали [köç Dadali] 
159 Dilağarda Дилагарда [Dilaqarda] (Füzuli rayonu) Дилагарда [Dilaqarda] (Füzuli rayonu) Дилагарда [Dilaqarda] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дилагарда [Dilaqarda] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дилагарда [Dilaqarda] (Vərəndə sahəsi)  
160 Divanalılar Диваналылар [Divanalılar] (Füzuli rayonu) Диваналлар [Divanallar] (Füzuli rayonu) Диваналар [Divanalar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Диваналиларъ [Divanalilar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Диванлы [Divanlı] 
161 Dördçinar Дортчинар [Dortçinar] (Füzuli rayonu) Дортчинар [Dortçinar] (Füzuli rayonu) Дерт-Чинар-гузей (Дерт-Чинар-унгутлы) [Dert-Çinar-quzey (Dert-Çinar-unqutlı)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дортъ-Чинаръ [Dort-Çinar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дортъ-чинаръ [Dort-çinar] (Vərəndə sahəsi)  
162 Dördlər            
163 Dövlətyarlı Довлятярлы [Dovlətyarlı] (Füzuli rayonu) Довлятярлы [Dovlətyarlı] (Füzuli rayonu) Довлат-Ярлы [Dovlat-Yarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Довлатярлу [Dovlatyarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
164 Gecəgözlü Геджагёзлю [Qecaqözlü] (Füzuli rayonu) Геджагезлю [Qecaqezlü] (Füzuli rayonu) Геджа-Гезлы [Qeca-Qezlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Геджагеслу [Qecaqeslu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
165 Gorazıllı Гёразыллы [Qörazıllı] (Füzuli rayonu) Геразыллы [Qerazıllı] (Füzuli rayonu) Геразилы [Qerazilı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Геразиллу [Qerazillu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гюразиллу [Qürazillu] (Vərəndə sahəsi) Геризиллы [Qerizillı] (Kəbirli mahalı)
166 Gövşaltı (Govşatlı) Говшатлы [Qovşatlı] (Füzuli rayonu) Говшатлы [Qovşatlı] (Füzuli rayonu)   Ковшатлы [Kovşatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хусейнъ-беклу или Кошатлу [Xuseyn-beklu və ya Koşatlu] (Vərəndə sahəsi)  
167 Horadiz (kənd) Горадиз [Qoradiz] (Füzuli rayonu) Горадиз [Qoradiz] (Füzuli rayonu) Гарадиз [Qoradiz] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Горадизъ [Qoradiz] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Хорадисъ [Xoradis]
168 İşıqlı Ишыглы [İşıqlı] (Füzuli rayonu) Ишыглы [İşıqlı] (Füzuli rayonu) Ишихлы [İşixlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ишихлу [İşixlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ишихлу [İşixlu] (Vərəndə sahəsi)  
169 Kürdlər Кюрдляр [Kürdlər] (Füzuli rayonu) Кюрдляр [Kürdlər] (Füzuli rayonu) Кюртляр [Kürtlər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
170 Merdinli Мердинли [Merdinli] (Füzuli rayonu) Мердинли [Merdinli] (Füzuli rayonu) Мердинлы [Merdinlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мердинлу [Merdinlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Мердинли [köç Merdinli] 
171 Mərzincanlı (Mirzəcamallı) Мирзаджамаллы [Mirzacamallı] (Füzuli rayonu) Мирзаджаманллы [Mirzacamanllı] (Füzuli rayonu) Мирза-Джаманлы [Mirza-Camanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мирзаджаманлу [Mirzacamanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мирзаджанлу [Mirzacanlu] (Vərəndə sahəsi) (кочевье) Мерджанлы [köç Mercanlı] 
172 Mollavəli Моллавели [Mollaveli] (Füzuli rayonu) Моллавели [Mollaveli] (Füzuli rayonu) Молла-Велили [Molla-Velili] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Молла-Велилу [Molla-Velilu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
173 Musabəyli Мусабейли [Musabeyli] (Füzuli rayonu) Мусабейли [Musabeyli] (Füzuli rayonu) Мусабекли (Тазакенд) [Musabekli (Tazakend)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мусабеклу [Musabeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
174 Qacar Каджар [Kacar] (Füzuli rayonu) Каджар [Kacar] (Füzuli rayonu) Каджар [Kacar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каджаръ [Kacar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каджаръ [Kacar] (Vərəndə sahəsi)  
175 Qaradağlı Карадаглы [Karadaqlı] (Füzuli rayonu) Карадаглы [Karadaqlı] (Füzuli rayonu) Карадаглы [Karadaqlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Карадаглу [Karadaqlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Карадаглы [Karadaqlı] (Vərəndə sahəsi)  
176 Qarakollu Каракёллу [Karaköllu] (Füzuli rayonu) Каракеллу [Karakellu] (Füzuli rayonu) Каракеллы [Karakellı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Каракеллу [Karakellu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Каракеллу [Karakellu]
177 Qaraməmmədli Карамамедли [Karamamedli] (Füzuli rayonu) Карамамедли [Karamamedli] (Füzuli rayonu)        
178 Qaraxanbəyli Караханбейли [Karaxanbeyli] (Füzuli rayonu) Караханбейли [karaxanbeyli] (Füzuli rayonu) Караханбекли [Karaxanbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Караханбеклу [Karaxanbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Караханъ-Бегли [köç Karaxan-Beqli]  
179 Qarğabazar Каргабазар [Karqabazar] (Füzuli rayonu) Каргабазар [Karqabazar] (Füzuli rayonu) Каргабазар [Karqabazar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Каргабазаръ [Karqabazar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Каргабазари [Karqabazari] 
180 Qərvənd Карвенд [Karvend] (Füzuli rayonu) Карвенд [Karvend] (Füzuli rayonu) Карвенд [Karvend] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Каривендъ [Karivend] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
181 Qobu Dilağarda Кобу Дилагарда [Kobu Dilaqarda] (Füzuli rayonu) Кобу Дилагарда [Kobu Dilaqarda] (Füzuli rayonu)        
182 Qoçəhmədli Кочахмедли [Koçaxmedli] (Füzuli rayonu) Кочахмедли [Koçaxmedli] (Füzuli rayonu) Коч-Ахмедлы [Koç-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кочъ-Ахмедлу [Koç-Axmedlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Коча-Гматлы [Koça-Qmatlı] (Kəbirli mahalı)
183 Qorqan Корган [Korqan] (Füzuli rayonu) Корган [Korqan] (Füzuli rayonu) Корган [Korqan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Корганъ [Korqan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
184 Saracıq   Сараджык [Saracık] (Füzuli rayonu) Сараджик [Saracik] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сараджигъ [Saraciq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сараджигъ [Saraciq] (Vərəndə sahəsi) Сараджик [Saraciq] (Kəbirli mahalı)
185 Şəkərcik Шекерджик [Şekercik] (Füzuli rayonu) Шекерджик [Şekercik] (Füzuli rayonu) Шакарджик [Şakarcik] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
186 Seyidmahmudlu Сеидмахмудлу [Seidmaxmudlu] (Füzuli rayonu) Сеидмахмудлу [Seidmaxmudlu] (Füzuli rayonu) Сеид-Махмудлы [Seid-Maxmudlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сеидъ-Махмудлу [Seid-Maxmudlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
187 Şıxlı Шыхлы [Şıxlı] (Füzuli rayonu) Шыхлы [Şıxlı] (Füzuli rayonu) Шихили [Şixili] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихилу [Şixilu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Шихиллу [Şixillu] (Vərəndə sahəsi) (кочевье) Шихляръ [Şixlər] 
188 Üçbulaq Гога [Qoqa] (Füzuli rayonu) Гога [Qoqa] (Füzuli rayonu) Гога [Qoqa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гога [Qoqa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гога [Qoqa] (Vərəndə sahəsi) Гога [Qoqa] 
189 Xatınbulaq Хатынбулак [Xatınbulak] (Füzuli rayonu) Хатынбулак [Xatınbulak] (Füzuli rayonu) Хатун-булаг [Xatun-bulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хатунбулагъ [Xatunbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хатунбулагъ [Xatunbulaq] (Vərəndə sahəsi) Хатун-Булаги [Xatun-Bulaqi] (Kəbirli mahalı)
190 Xələfşa (Xələfşə)  Халафша [Xalafşa] (Füzuli rayonu) Халафша [Xalafşa] (Füzuli rayonu) Халафта [Xalafta] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Халавша [Xalavşa] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Халафшанлу [Xalafşanlu] (Vərəndə sahəsi)  
191 Yal Pirəhmədli Ял Пирахмедли [Yal Piraxmedli] (Füzuli rayonu) Ялпирахмедли [Yalpiraxmedli] (Füzuli rayonu) Ял Пир-Ахмедлы [Yal Pir-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ялъ-Пиръ-Ахмедлу [Yal-Pir-Axmedlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Пир агматты [Pir aqmattı] (Kəbirli mahalı)
192 Yuxarı Aybasanlı Юхары Айбасанлы [Yuxarı Aybasanlı] (Füzuli rayonu) Юхары Айбасанлы [Yuxarı Aybasanlı] (Füzuli rayonu) Айбасанлы [Aybasanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Айбасанлу [Aybasanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
193 Yuxarı Əbdürrəhmanlı Юхары Абдурахманлы [Yuxarı Abduraxmanlı] (Füzuli rayonu) Юхары Абдурахманлы [Yuxarı Abduraxmanlı] (Füzuli rayonu) Абдурахманбекли [Abduraxmanbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Абдурахманбеклу [Abduraxmanbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
194 Yuxarı Rəfədinli Юхары Рафадинли [Yuxarı Rafadinli] (Füzuli rayonu) Юхары Рафадинли [Yuxarı Rafadinli] (Füzuli rayonu) Рафадинлы [Rafadinlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Рафадинлу [Rafadinlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Рафадинлу [Rafadinlu] (Vərəndə sahəsi)  
195 Yuxarı Seyidəhmədli Юхары Сеидахмедли [Yuxarı Seidaxmedli] (Füzuli rayonu) Юхары Сеидахмедли [Yuxarı Seidaxmedli] (Füzuli rayonu) Сеид-Ахмедлы [Seid-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Сеидъ-Ахмедлу [Seid-Axmedlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
196 Yuxarı Veysəlli Юхары Вейсалли [Yuxarı Veysalli] (Füzuli rayonu) Юхары Вейсаллы [Yuxarı Veysallı] (Füzuli rayonu) Вейсалы [Veysalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Вейсалу [Veysalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Вейсаллу [Veysallu] (Vərəndə sahəsi)  
197 Yuxarı Yağlıvənd Юхары Яглевенд [Yuxarı Yaqlevend] (Füzuli rayonu) Юхары Ягвеленд [Yuxarı Yaqvelend] (Füzuli rayonu) Яглавенд [Yaqlavend] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Яглавендъ [Yaqlavend] (Vərəndə sahəsi) (кочевье) Ягливентъ [Yaqlivent] 
198 Zərgər Заргяр [Zarqər] (Füzuli rayonu) Заргяр 1/2 [Zarqər 1/2] (Füzuli rayonu) Заргар [Zarqar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Заргаръ [Zarqar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Заргеръ [Zarqer] (Vərəndə sahəsi)  

Kəlbəcər rayonu 

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

199 Kəlbəcər Кельбаджар [Kelbacar] (Kəlbəcər rayonu) Кельбаджар [Kelbacar]  Кельбаджар [Kelbacar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)   (кочевье) Кялбаджаръ [köç Kəlbacar] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
200 Abdullauşağı Абдуллаушагы [Abdullauşaqı] (Kəlbəcər rayonu) Абдуллаушагы [Abdullauşaqı] (Kəlbəcər rayonu) Абдулла Ушаги [Abdulla Uşaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
201 Ağcakənd Агджакенд [Aqcakend] (Kəlbəcər rayonu) Агджакенд [Aqcakend] (Kəlbəcər rayonu)        
202 Ağdaban Агдабан [Aqdaban] (Kəlbəcər rayonu) Агдабан [Aqdaban] (Kəlbəcər rayonu) Агдабан [Aqdaban] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
203 Ağqaya Агкая [Aqkaya] (Kəlbəcər rayonu) Агкая [Aqkaya] (Kəlbəcər rayonu)        
204 Ağyataq Агятаг [Aqyataq] (Kəlbəcər rayonu) Агятаг [Aqyataq] (Kəlbəcər rayonu)        
205 Alçalı Алчалы [Alçalı] (Kəlbəcər rayonu) Алчалы [Alçalı] (Kəlbəcər rayonu)        
206 Almalıq Алмалык [Almalık] (Kəlbəcər rayonu)          
207 Aşağı Ayrım Ашагы Айрум [Aşaqı Ayrum] (Kəlbəcər rayonu) Ашагы Айрум [Aşaqı Ayrum] (Kəlbəcər rayonu) Айрум [Ayrum](Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
208 Babaşlı (Babaşlar) Бабашлар [Babaşlar] (Kəlbəcər rayonu) Бабашлар [Babaşlar] (Kəlbəcər rayonu) Бабаштар [Babaştar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
209 Bağırlı Багырлы [Baqırlı] (Kəlbəcər rayonu) Багырлы [Baqırlı] (Kəlbəcər rayonu) Багирлы [Baqirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
210 Bağlıpəyə Баглыпея [Baqlıpeyə] (Kəlbəcər rayonu) Баглыпея [Baqlıpeyə] (Kəlbəcər rayonu)        
211 Baş Qaraçanlı Баш Карашанлы [Baş Karaşanlı] (Kəlbəcər rayonu) Баш Карашанлы [Baş Karaşanlı] (Kəlbəcər rayonu)        
212 Başlıbel Башлыбель [Başlıbel] (Kəlbəcər rayonu) Башлыбель [Başlıbel] (Kəlbəcər rayonu) Башлибель Сеидляр [Başlibel Seidlər] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Башлибель [Başlibel] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
213 Bazarkənd Цмакаог [Tsmakaoq] (Mardakert rayonu) Цмакаог [Tsmakaoq] (Mardakert rayonu) Базаркенд [Bazarkend] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Базаръ-Кендъ [Bazar-Kend] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Базаръ-Кенды [Bazar-Kendı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Базаръ-Кентъ [Bazar-Kent] 
214 Birinci Milli Милли-1 [Milli-1] (Kəlbəcər rayonu) Милли 1-е [Milli 1-ci] (Kəlbəcər rayonu) Милли [Milli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Миллы [Millı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
215 Çapar Чапар [Çapar] (Mardakert rayonu) Чапар [Çapar] (Mardakert rayonu)        
216 Çaykənd Чайкенд [Çaykend] (Kəlbəcər rayonu) Чайкенд [Çaykend] (Kəlbəcər rayonu) Чайкенд-Алхаслы [Çaykend-Alxaslı] (Килисали 1) (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
217 Çayqovuşan Чайковушан [Çaykovuşan] (Kəlbəcər rayonu) Чайковушан [Çaykovuşan] (Kəlbəcər rayonu)        
218 Çərəkdar Чаректар [Çarektar] (Mardakert rayonu) Чаректар [Çarektar] (Mardakert rayonu) Черекдар [Çerekdar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Черекдаръ [Çerekdar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
219 Cəmilli Джамилли [Camilli] (Kəlbəcər rayonu) Джамилли [Camilli] (Kəlbəcər rayonu) Джамилы [Camillı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)     (кочевье) Джамиллы [köç Cəmillı]  
220 Çəpli Чапли [Çapli] (Kəlbəcər rayonu) Чапли [Çapli] (Kəlbəcər rayonu)        
221 Çıldıran Чылдыран [Çıldıran] (Mardakert rayonu) Члдран [Çldran] (Mardakert rayonu)        
222 Çıraq Чыраг [Çıraq] (Kəlbəcər rayonu) Чыраг [Çıraq] (Kəlbəcər rayonu)        
223 Çobangərəhməz Чобанкерахмез [Çobankeraxmez] (Kəlbəcər rayonu) Чобанкерахмез [Çobankeraxmez] (Kəlbəcər rayonu) Чобан-Геракмаз [Çoban-Qerakmaz] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
224 Comərd Джомарт [Comart] (Kəlbəcər rayonu) Джомарт [Comart] (Kəlbəcər rayonu) Джомарт [Comart] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
225 Çorman Чорман [Çorman] (Kəlbəcər rayonu) Чорман [Çorman] (Kəlbəcər rayonu) Чорманлы [Çormanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
226 Çovdar Човдар [Çovdar] (Kəlbəcər rayonu) Човдар [Çovdar] (Kəlbəcər rayonu) Човдар [Çovdar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
227 Dalqılınclı Кылычлы [Kılıçlı] (Kəlbəcər rayonu) Кылычлы [Kılıçlı] (Kəlbəcər rayonu)        
228 Damğalı Дамгалы [Damqalı] (Mardakert rayonu) Дамгалы [Damqalı] (Mardakert раойн) Дамгали [Damqali] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Дамгалы [Damqalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Дамгалу [Damqalu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Дамгалу [Damqalu] 
229 Daşbulaq Октябрькенд [Oktyabrkend] (Kəlbəcər rayonu)  Октябрькенд [Oktyabrkend] (Kəlbəcər rayonu)        
230 Dəmirçidam Демирчидам [Demirçidam] (Kəlbəcər rayonu) Демирчидам [Demirçidam] (Kəlbəcər rayonu) Дамирчи Даш [Damirçi Daş] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
231 Dəvədaşı Погосагомер [Poqosaqomer] (Mardakert rayonu)  Погосагомер [Poqosaqomer] (Mardakert rayonu)        
232 Dovşanlı Арачадзор [Araçadzor] (Mardakert rayonu)  Арачадзор [Araçadzor] (Mardakert rayonu) Довшанлы [Dovşanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Довшанлы [Dovşanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Довшанлу [Dovşanlu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
233 Əsrik Асрик [Asrik] (Kəlbəcər rayonu) Асрик [Asrik] (Kəlbəcər rayonu) Асрик Большой (Агджакенд [Aqcakend] ) и Котурлы [Koturlı] (Асрик Малый) (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Асрикъ-Агджакендъ [Asrik-Aqcakend] и Котурлу [Koturlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
234 Güneypəyə Гюнейпея [Qüneypeyə] (Kəlbəcər rayonu) Гюнейпея [Qüneypeyə] (Kəlbəcər rayonu)        
235 Hacıkənd Сыныхкилься [Sınıxkilsə] (Kəlbəcər rayonu)  Сыныхкилься [Sınıxkilsə] (Kəlbəcər rayonu)        
236 Hayad Айяд [Ayad] (Mardakert rayonu)  Айяд [Ayad] (Mardakert rayonu) Ахмахи (Аяд) [Axmaxi (Ayad)] (Джеванирский qəzası Ахмахи [Axmaxi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Ахмахи [Axmaxi] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Агмахи [Aqmaxi] 
237 Həsənriz Атерк [Aterk] (Mardakert rayonu)  Атерк [Aterk] (Mardakert rayonu) Гасанриз [Qasanriz] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Гасанъ-Ризъ [Qasan-Riz] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Гасанъризъ [Qasanriz] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı) Асанъ-Ризъ [Asan-Riz] 
238 Heyvalı Дрмбон [Drmbon] (Mardakert rayonu)  Дрмбон [Drmbon] (Mardakert rayonu) Друмбон [Drumbon] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
239 İstibulaq Истибулак [İstibulak] (Kəlbəcər rayonu) Истибулак [İstibulak] (Kəlbəcər rayonu) Исти-булаг [İsti-bulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
240 Istisu Истису [İstisu] (Kəlbəcər rayonu) Истису [İstisu] (Kəlbəcər rayonu)        
241 Keçiliqaya Кечиликая [Keçilikaya] (Kəlbəcər rayonu) Кечиликая [Keçilikaya] (Kəlbəcər rayonu)        
242 Kəndyeri Кендъери [Kendyeri] (Kəlbəcər rayonu) Кендери [Kendyeri] (Kəlbəcər rayonu) Кянт-Ери [Kənt-Yeri] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
243 Keşdək Кешдек [Keşdek] (Kəlbəcər rayonu) Кешдек [Keşdek] (Kəlbəcər rayonu) Гештаг [Keştaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
244 Kolatağ Колатаг [Kolataq] (Mardakert rayonu) Колатаг [Kolataq] (Mardakert rayonu) Колотак [Kolotak] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Колатакъ [Kolatak] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Коладекъ [Koladek] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Коладегъ [Koladeq] 
245 Laçın Лачин [Laçin] (Kəlbəcər rayonu) Лачин [Laçin] (Kəlbəcər rayonu) Лачин [Laçin] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
246 Lev Лев [Lev] (Kəlbəcər rayonu) Лев [Lev] (Kəlbəcər rayonu) Лев [Lev] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
247 Mehmana Мехмана [Mexmana] (Mardakert rayonu) Мехмана [Mexmana] (Mardakert rayonu) Мехмана [Mexmana] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
248 Məmmədsəfi Мамедсафи [Mamedsafi] (Kəlbəcər rayonu) Мамадсафи [Mamadsafi] (Kəlbəcər rayonu) Мамед-Сафи [Mamed-Safi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
249 Mərcimək Мерджимек [Mercimek] (Kəlbəcər rayonu) Мерджимек [Mercimek] (Kəlbəcər rayonu) Марджимяк [Mercimək] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
250 Moz Мозкенд [Mozkend] (Kəlbəcər rayonu) Мозкенд [Mozkend] (Kəlbəcər rayonu) Моз [Moz] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
251 Mozqaraçartlı (Mozqaraçanlı) Караджанлы [Karacanlı] (Kəlbəcər rayonu)  Караджанлы [Karacanlı] (Kəlbəcər rayonu)        
252 Nadirxanlı Надирханлы [Nadirxanlı] (Kəlbəcər rayonu) Надирханлы [Nadirxanlı] (Kəlbəcər rayonu)        
253 Narınclar Нарештар [Nareştar] (Mardakert rayonu)  Нарештар [Nareştar] (Mardakert rayonu)        
254 Nəcəfalı Наджафалылар [Nacafalılar] (Kəlbəcər rayonu) Наджафалылар [Nacafalılar] (Kəlbəcər rayonu)        
255 Orta Qaraçanlı Орта Карашанлы [Orta Karaşanlı] (Kəlbəcər rayonu) Орта Карашанлы [Orta Karaşanlı] (Kəlbəcər rayonu)        
256 Oruclu Оруджлу [Oruclu] (Kəlbəcər rayonu) Оруджлу [Oruclu] (Kəlbəcər rayonu)       (кочевье) Оручъ [Oruç] 
257 Qamışlı Камышлы [Kamışlı] (Kəlbəcər rayonu) Камышлы [Kamışlı] (Kəlbəcər rayonu) Камышлы [Kamışlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Камышлы [Kamışlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
258 Qanlıkənd Канлыкенд [Kanlıkend] (Kəlbəcər rayonu) Канлыкенд [Kanlıkend] (Kəlbəcər rayonu)        
259 Qaragüney 1 Карагюней [Karaqüney] (Kəlbəcər rayonu) Карагюней [Karaqüney] (Kəlbəcər rayonu)        
260 Qaragüney 2 Карагюней [Karaqüney] (Kəlbəcər rayonu) Карагюней [Karaqüney] (Kəlbəcər rayonu)        
261 Qaraxançallı Караханчаллы [Karaxançallı] (Kəlbəcər rayonu) Караханчаллы [Karaxançallı] (Kəlbəcər rayonu) Караханчалы (Пары Кишлаг) [Karaxançalı (Parı Kişlaq)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
262 Qazıxanlı Казыханлы [Kazıxanlı] (Kəlbəcər rayonu) Казыханлы [Kazıxanlı] (Kəlbəcər rayonu)        
263 Qılınclı Кылычлы [Kılıçlı] (Kəlbəcər rayonu) Кылычлы [Kılıçlı] (Kəlbəcər rayonu)   Клычлы Нижние [Klıçlı Nijniye] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
264 Qızılqaya Арутюнагомер [Arutyunaqomer] (Mardakert rayonu)  Арутюнагомер [Arutyunaqomer] (Mardakert rayonu) Кизил-Кая [Kizil-Kaya] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кизилъ-Кая [Kizil-Kaya] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
265 Qozlu Вагуас [Vaquas] (Mardakert rayonu)  Вагуас [Vaquas] (Mardakert rayonu) Козлы (Вогуас) [Kozlı (Vaquas)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Козли [Kozli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
266 Qozlukörpü Гётаван [Qyotavan] (Mardakert rayonu)           
267 Şaplar Шаплар [Şaplar] (Kəlbəcər rayonu) Шаплар [Şaplar] (Kəlbəcər rayonu)        
268 Sarıdaş Сарыдаш [Sarıdaş] (Kəlbəcər rayonu) Сарыдаш [Sarıdaş] (Kəlbəcər rayonu)        
269 Seyidlər Сеидляр [Seidlər] (Kəlbəcər rayonu) Сеидляр [Seidlər] (Kəlbəcər rayonu) Сеидляр [Seidlər] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
270 Soyuqbulaq Союкбулак [Soyukbulak] (Kəlbəcər rayonu) Союкбулак [Soyukbulak] (Kəlbəcər rayonu) Саюк-Булаг [Sayuk-Bulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
271 Susuzluq Сусузлук [Susuzluk] (Kəlbəcər rayonu) Сусузлук [Susuzluk] (Kəlbəcər rayonu) Сусузлук [Susuzluk] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
272 Taxtabaşı Тахтабашы [Taxtabaşı] (Kəlbəcər rayonu) Тахтабашы [Taxtabaşı] (Kəlbəcər rayonu) Тахта-Баши [Taxta-başi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
273 Təkəqaya Текякая [Tekəkaya] (Kəlbəcər rayonu) Текякая [Tekəkaya] (Kəlbəcər rayonu)        
274 Təzəkənd Тазакенд [Tazakend] (Kəlbəcər rayonu) Тазакенд [Tazakend] (Kəlbəcər rayonu)        
275 Vəng Ванк [vank] (Kəlbəcər rayonu) Ванк [Vank] (Kəlbəcər rayonu)       Венкли [Venkli] 
276 Vənqli Ванклу [Vanklu] (Mardakert rayonu) Ванклу [Vanklu] (Mardakert rayonu) Ванк (Ванкли) (Хан-Агали) [Vank (Vankli) (Xan-Aqali)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Ванклы [Vanklı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Ванклу [Vanklu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Вянхли [Vənxli] 
277 Xallanlı Халланлы [Xallanlı] (Kəlbəcər rayonu) Халланлы [Xallanlı] (Kəlbəcər rayonu) Ханланлы [Xanlanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Ханланлы [Xanlanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
278 Yanşaq Яншак [Yanşak] (Kəlbəcər rayonu) Яншак [Yanşak] (Kəlbəcər rayonu) Яншах-Заллар [Yanşax-Zallar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
279 Yayıcı Кочогот [Koçoqot] (Mardakert rayonu)  Кочогот [Koçoqot] (Mardakert rayonu) Яйджа [Yayca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Яйджа [Yayca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
280 Yellicə Еллиджа [Ellica] (Kəlbəcər rayonu) Еллиджа [Ellica] (Kəlbəcər rayonu) Еллджа [Ellica] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
281 Yenikənd Еникенд [Yenikend] (Kəlbəcər rayonu) Еникенд [Yenikend] (Kəlbəcər rayonu)        
282 Yuxarı Oratağ Верин Оратаг [Verin Orataq] (Mardakert rayonu) Верин-Оратаг [Verin-Orataq] (Mardakert rayonu) Оратаг-Ванкский [Orataq-Vankskiy] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
283 Zağalar Загалар [Zaqalar] (Kəlbəcər rayonu) Загалар [Zaqalar] (Kəlbəcər rayonu)        
284 Zallar Заллар [Zallar] (Kəlbəcər rayonu) Заллар [Zallar] (Kəlbəcər rayonu) Заллар [Zallar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
285 Zar Зар [Zar] (Kəlbəcər rayonu) Зар [Zar] (Kəlbəcər rayonu) Зар [Zar] (Cavanşir sahəsi)      
286 Zərdəxaç Зардахач [Zardaxaç] (Mardakert rayonu) Зардахач [Zardaxaç] (Mardakert rayonu) Зарда-Кач [Zarda-Kaç] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
287 Zəylik Зейлик [Zeylik] (Kəlbəcər rayonu) Зейлик [Zeylik] (Kəlbəcər rayonu) Заглик [Zaqlik] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
288 Zivel Зивель [Zivel] (Kəlbəcər rayonu) Зивель [Zivel] (Kəlbəcər rayonu) Зибель (Зивель) [Zibel (Zivel)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)      
289 Zülfüqarlı Зульфугарлы [Zulfuqarlı] (Kəlbəcər rayonu) Зульфугарлы [Zulfuqarlı] (Kəlbəcər rayonu)        

 Laçın rayonu 

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

290 Laçın Лачин [Laçin] (Laçın rayonu) Лачин [Laçin] (Laçın rayonu) Абдаллар [Abdallar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Абдаллар [Abdallar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)  
291 Ağanus Аганус [Aqanus] (Laçın rayonu) Аганус [Aqanus] (Laçın rayonu)   Аганусъ [Aqanus] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
292 Ağbulaq 1 Агбулак [Aqbulak] (Laçın rayonu) Агбулаг [Aqbulaq] (Laçın rayonu)        
293 Ağbulaq 2 Агбулак [Aqbulak] (Laçın rayonu) Агбулак [Aqbulaq] (Laçın rayonu) Агбулаг 2 [Aqbulaq 2] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агбулагъ [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
294 Ağcakənd Агджакенд [Aqcakend] (Laçın rayonu) Агджакенд [Aqcakend] (Laçın rayonu) Агджакенд [Aqcakend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агджакендъ [Aqcakend] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
295 Alıcan Алыджан [Alıcan] (Laçın rayonu) Алыджан [Alıcan] (Laçın rayonu)   Алиджанъ [Alican] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
296 Alxaslı Алхаслы [Alxaslı] (Laçın rayonu) Алхаслы [Alxaslı] (Laçın rayonu) Алхаслы [Alxaslı] (перешел в Şuşa qəzası) Арвианъ-Алхаслу [Arvian-Alxaslu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
297 Arduşlu Ардушлу [Arduşlu] (Laçın rayonu) Ардушлу [Arduşlu] (Laçın rayonu)        
298 Aşağı Cicimli   Ашагы Джибикли [Aşaqı Cibikli] (Zəngilan rayonu) Джиджимлы 2-е [Cicimlı 2-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Джиджимлу 2-е [Cicimlu 2ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
299 Aşagı Fərəcan Ашагы Фараджан [Aşaqı Faracan] (Laçın rayonu) Ашагы Фараджан [Aşaqı Faracan] (Laçın rayonu)        
300 Ayıbasar Айыбазар [Ayıbazar] (Laçın rayonu) Айыбазар [Ayıbazar] (Laçın rayonu)        
301 Bozdağan Боздаган [Bozdaqan] (Laçın rayonu) Боздаган [Bozdaqan] (Laçın rayonu)        
302 Bozlu Бозлу [Bozlu] (Laçın rayonu) Бозлу [Bozlu] (Laçın rayonu) Бозлу [Bozlu] (Yelizavetpol quberniyası Şuşa qəzası) Бозлу-Агджакендъ [Bozlu-Aqcakend] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Бозлу [köç Bozlu] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
303 Budaqdərə Будагдере [Budaqdere] (Laçın rayonu) Будагдере [Budaqdere] (Laçın rayonu)   Будагъ-Дарасы [Budaq-Darası] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
304 Bülüldüz Бюлюльдюз [Bülüldüz] (Laçın rayonu) Бюлюльдюз [Bülüldüz] (Laçın rayonu)        
305 Cağazur Джагазур [Caqazur] (Laçın rayonu) Джагазур [Caqazur] (Laçın rayonu)     (кочевье) Джагазуръ 2-й [Caqazur 2-ci]  (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
306 Cicimli Джимджимли [Cimcimli] (Laçın rayonu) Джиджимли [Cimcimli] (Laçın rayonu) Джиджимлы 1-е [Cicimlı 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Джиджимлу 1-е [Cicimlu 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) Джимджимлу 1-й [Cimcimlu 1-ci] (Zəngəzur sahəsi, Zəngəzur minbaşılığı) Джижимлы [Cicimlı]
307 Çıraqlı Чыраглы [Çıraqlı] (Laçın rayonu) Чыраглы [Çıraqlı] (Laçın rayonu)   Чирахлу [Çiraxlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
308 Çorman Чорман [Çorman] (Laçın rayonu) Чорман [Çorman] (Laçın rayonu)   Чарманъ [Çarman] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
309 Dambulaq Дамбулак [Dambulak] (Laçın rayonu) Дамбулак [Dambulak] (Laçın rayonu)        
310 Daşlı Дашлы [Daşlı] (Laçın rayonu) Дашлы [Daşlı] (Laçın rayonu)   Дашлу [Daşlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
311 Dəyhan Дейхан [Deyxan] (Laçın rayonu) Дейхан [Deyxan] (Laçın rayonu) Дайган [Dayqan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
312 Dəyirmanyanı Дагирманяны [Daqirmanyanı] (Laçın rayonu) Дагирманяны [Daqirmanyanı] (Laçın rayonu) Дагирманараси [Daqirmanarasi] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
313 Əhmədli Ахмедли [Axmedli] (Laçın rayonu) Ахмедли [Axmedli] (Laçın rayonu)   Молла-Ахмедлу [Molla-Axmedlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
314 Ələkçi Алякчи [Aləkçi] (Laçın rayonu) Алякчи [Aləkçi] (Laçın rayonu)   Алакчи [Alakçi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
315 Əliqulu Аликулу [Alikulu] (Laçın rayonu) Аликулу [Alikulu] (Laçın rayonu) Аликуликенд [Alikulikend] (Şuşa qəzasına keçib)  Аликуликендъ 2-е [Alikulikend 2-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) Али-Кули-кендъ 1 [Ali-kuli-kend 1] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
316 Ərdəşəvi Ардашеви [Ardaşevi] (Laçın rayonu) Ардашеви [Ardaşevi] (Laçın rayonu) Ардашава [Ardaşava] (Şuşa qəzasına keçib)   (кочеьве) Ардашава [köç Ardaşava] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
317 Ərəb Араб [Arab] (Laçın rayonu) Араб [Arab] (Laçın rayonu)   Арапъ [Arap] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Араблар [köç Arablar] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
318 Ərikli Арикли [Arikli] (Laçın rayonu) Арикли [Arikli] (Laçın rayonu)   Ариклу [Ariklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
319 Fərəcan Фараджан [Faracan] (Laçın rayonu) Фараджан [Faracan] (Laçın rayonu)   Фараджанъ [Faracan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
320 Fərraş Фаррадж [Farrac] (Laçın rayonu) Фаррадж [Farrac] (Laçın rayonu)        
321 Fətəlipəyə Фаталипея [Fatalipeya] (Laçın rayonu) Фаталипея [Fatalipeya] (Laçın rayonu)   Фатали-паясы [Fatali-payası] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
322 Fingə Фингя [Finqə] (Laçın rayonu) Фингя [Finqə] (Laçın rayonu) Финге [Finqe] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
323 Güləbird Гюлебрид [Qülebrid] (Laçın rayonu)   Гюлабурт [Qülaburt] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Гюлабурдъ [Qülaburd] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
324 Hacılar Гаджылар [Qacılar] (Laçın rayonu) Гаджылар [Qacılar] (Laçın rayonu)   Гаджиларъ [Qacilar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Гаджиляр [Qacilər] 
325 Hacısamlı Гаджысамлы [Qacısamlı] (Laçın rayonu)     Гаджи-Самлу [Qaci-Samlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
326 Hacıxanlı Зоркешиш [Zorkeşiş] (Laçın rayonu) Зоркешиш [Zorkeşiş] (Laçın rayonu)   Зоркешишь [Zorkeşiş] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
327 Hətəmlər Хатамлар [Xatamlar] (Laçın rayonu) Хатамлар [Xatamlar] (Laçın rayonu)   Гадамлар [Qadamlar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Гатамбеклы [köç Qatambeklı] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
328 Hoçaz Гочаз [Qoçaz] (Laçın rayonu) Гочаз [Qoçaz] (Laçın rayonu) Гочаз [Qoçaz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   (кочевье) Гочазъ [köç Qoçaz] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
329 Hüsülü Гюсюлю [Qüsülü] (Laçın rayonu) Гюсюлю [Qüsülü] (Laçın rayonu)       (кочевье) Хюсюлю [köç Xüsülü] 
330 İkinci Tığık Тигик-2 [Tiqik-2] (Laçın rayonu) Тигик 2-е [Tiqik 2-ci] (Laçın rayonu)        
331 İrçan Ирчан [İrçan] (Laçın rayonu) Ирчан [İrçan] (Laçın rayonu)   Ирчанъ [İrçan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
332 Kalafalıq Калафалык [Kalafalık] (Laçın rayonu) Калафалык [Kalafalık] (Laçın rayonu)        
333 Kamallı Кямаллы [Kəmallı] (Laçın rayonu) Кямаллы [Kəmallı]         
334 Köhnəkənd Кёгнакенд [Köqnakend] (Laçın rayonu) Кегнакенд [Keqnakend]    Кегнакендъ [Keqnakend] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
335 Korcabulaq Корчубулак [Korçubulak] (Laçın rayonu) Корчубулак [Korçubulak] (Laçın rayonu)   Курджабулагъ [Kurcabulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
336 Kürdhacı Кюрдгаджы [Kürdqacı] (Laçın rayonu) Кюрдгаджы [Kürdqacı] (Laçın rayonu)     (кочевье) Куртъ-гаджи [Kurt-qacı] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
337 Lolabağırlı Лялябагырлы [Lələbaqırlı] (Laçın rayonu) Лялябагырлы [Lələbaqırlı] (Laçın rayonu)   Лалабагирлу [Lalabaqirlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
338 Malıbəy Малыбей [Malıbey] (Laçın rayonu) Малыбей [Malıbey] (Laçın rayonu) Малибекли [Malibekli] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Малибеклу [Malibeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Малыбеклы 1-й [Malıbekli 1-ci] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı) (кочевье) Малибегли [Malibeqli] 
339 Malxələf Малхалаф [Malxalaf] (Laçın rayonu) Малхалаф [Malxalaf] (Laçın rayonu)   Малихалафъ [Malixalaf] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
340 Mazutlu Мазутлу [Mazutlu] (Laçın rayonu) Мазутлу [Mazutlu] (Laçın rayonu)   Мазутлу [Mazutlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
341 Məlikpəyə Меликпея [Melikpeya] (Laçın rayonu) Меликпея [Melikpeya] (Laçın rayonu) Мелик-Паясы [Melik-Payası] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Меликъ-Паясы [Melik-Payası] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Мяликъ-Паясы [köç Məlik-Payası] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
342 Mığıdərə Мыгыдере [Mıqıdere] (Laçın rayonu) Мыгыдере [Mıqıdere] (Laçın rayonu)        
343 Minkənd Минкенд [Minkend] (Laçın rayonu) Минкенд [Minkend] (Laçın rayonu) Минкенд [Minkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Минкендъ [Minkend] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Минкендъ или Шахсуварлу [Minkend və ya Şaxsuvarlu] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
344 Mirik Мирик [Mirik] (Laçın rayonu) Мирик [Mirik] (Laçın rayonu) Мирик [Mirik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мирикъ [Mirik] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Мирикъ [Mirik] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
345 Mişni Мишни [Mişni] (Laçın rayonu) Мишни [Mişni] (Laçın rayonu)   Мишны [Mişni] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
346 Nağdalı Нагдалы [Naqdalı] (Laçın rayonu) Нагдалы [Naqdalı] (Laçın rayonu)        
347 Narışlar Нарышлар [Narışlar] (Laçın rayonu) Нарышлар [Narışlar] (Laçın rayonu)    Наришларъ [Narişlar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
348 Oğuldərə Огулдере [Oquldere] (Laçın rayonu) Огулдере [Oquldere] (Laçın rayonu)        
349 Piçənis Пичанис [Piçanis] (Laçın rayonu) Пичанис [Piçanis] (Laçın rayonu) Пичанис [Piçanis] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Пичанисъ [Piçanis] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Пичанисъ [Piçanis] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
350 Pircahan Пирджахан [Pircaxan] (Laçın rayonu) Пирджахан [Pircaxan] (Laçın rayonu)     (кочевье) Пирджанъ [köç Pircan] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
351 Qalaca Калача [Kalaça] (Laçın rayonu) Калача [Kalaça] (Laçın rayonu)   Калача [Kalaça] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
352 Qarabəyli Карабейли [Karabeyli] (Laçın rayonu) Карабейли [Karabeyli] (Laçın rayonu) Карабекли [Karabekli] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Карабеклу [Karabeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Карабеклы [köç Karabeklı] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
353 Qarakeçdi Ленинкенд [Leninkend] (Laçın rayonu) Каракиши [Karakişi] (Laçın rayonu)        
354 Qarıqışlar (Qarıqışlaq) Карыкышлак [Karakışlak] (Laçın rayonu) Карыкышлак [Karakışlak] (Laçın rayonu) Каракишлаг [Karakişlaq] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Каракишлагъ [Karakişlaq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Карикиршагъ [Karikirşaq] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
355 Qayğı            
356 Qazıdərə Газыдере [Qazıdere] (Laçın rayonu) Газыдере [Qazıdere] (Laçın rayonu) Казикурдалы [Kazikurdalı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Казикурдалу [Kazikurdalu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
357 Qılınclı Кылычлы [Kılıçlı] (Laçın rayonu) Кылычлы [Kılıçlı] (Laçın rayonu)   Киличлу [Kiliçlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Кличлы [Kliçlı] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
358 Qışlaq Кышлак [Kışlak] (Laçın rayonu) Кышлак [Kışlak] (Laçın rayonu)   Кишлахъ [Kişlax] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
359 Qızılca Кызылджа [Kızılca] (Laçın rayonu) Кызылджа [Kızılca] (Laçın rayonu) Кизилджа [Kizilca] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   (кочевье) Кзильджигъ [Kzilciq] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
360 Qorçu Корчу [Korçu] (Laçın rayonu) Корчу [Korçu] (Laçın rayonu)        
361 Qoşası Кошасу [Koşasu] (Laçın rayonu) Кошасу [Koşasu] (Laçın rayonu)        
362 Qovuşaq Ковушук [Kovuşuk] (Laçın rayonu) Ковушук [Kovuşuk] (Laçın rayonu)        
363 Qozlu Козлу [Kozlu] (Laçın rayonu) Козлу [Kozlu] (Laçın rayonu)        
364 Quşçu Кушчу [Kuşçu] (Laçın rayonu) Кушчу [Kuşçu] (Laçın rayonu)        
365 Quşçular   Кушчулар [Kuşçular] (Laçın rayonu) Кушчилар [Kuşçilar] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Кушчиларъ [Kuşçilar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Кущиларъ [köç Kuşilar] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
366 Sadınlar Садынлар [Sadınlar] (Laçın rayonu) Садынлар [Sadınlar] (Laçın rayonu)   Садунларъ [Sadunlar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
367 Şamkənd Шамкенд [Şamkend] (Laçın rayonu) Шамкенд [Şamkend] (Laçın rayonu)        
368 Səfiyan Сафьян [Safyan] (Laçın rayonu) Сафьян [Safyan] (Laçın rayonu) Сафиан [Safian] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Сафиан [Safian] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Сапиянъ [köç Sapiyan] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
369 Şəlvə Шальва [Şalva] (Laçın rayonu) Шальва [Şalva] (Laçın rayonu) Шальва-Байрамлы [Şalva-Bayramlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шальва [Şalva] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
370 Şeylanlı Шейланлы [Şeylanlı] (Laçın rayonu) Шейланлы [Şeylanlı] (Laçın rayonu)   Шейланду [Şeylandu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   (Кочевые) Шейланли [köç Şeylanli] 
371 Sonasar Санасар [Sanasar] (Laçın rayonu) Сонасар [Sonasar] (Laçın rayonu)        
372 Soyuqbulaq Союкбулак [Soyukbulak] (Laçın rayonu) Союкбулак [Soyukbulak] (Laçın rayonu)   Союхъ-Булагъ [Soyux-Bulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
373 Sus Сус [Sus] (Laçın rayonu) Сус [Sus] (Laçın rayonu)   Сусъ [Sus] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Сусъ [köç Sus] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı) Сустъ [Sust] 
374 Təzəkənd Тазакенд [Tazakend] (Laçın rayonu) Тазакенд [Tazakend] (Laçın rayonu) Таза-Кенд [Taza-Kend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
375 Türklər Тюркляр [Türklər] (Laçın rayonu) Тюркляр [Türklər] (Laçın rayonu)   Тюркляръ [Türklər] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
376 Unannovu Унанову [Unanovu] (Laçın rayonu) Унаннову [Unannovu] (Laçın rayonu)   Унаннавы [Unannavı] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
377 Vağazin Вагазин [Vaqazin] (Laçın rayonu) Вагазин [Vaqazin] (Laçın rayonu) Вагазин [Vaqazin] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   (кочевье) Вагазинъ [köç Vaqazin] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
378 Vəlibəyli Велибейли [Velibeyli] (Laçın rayonu) Велибейли [Velibeyli] (Laçın rayonu)        
379 Xaçınyalı Хачынялы [Xaçınyalı] (Laçın rayonu) Хачынялы [Xaçınyalı] (Laçın rayonu)        
380 Xumarta Хумарта [Xumarta] (Laçın rayonu) Хумарта [Xumarta] (Laçın rayonu)        
381 Zabux Забух [Zabux] (Laçın rayonu) Забух [Zabux] (Laçın rayonu) Забуг [Zabuq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Забугъ [Zabuq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Забугъ [köç Zabuq] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı) (Кочевые) Забухлы [köç Zabuxlı] 
382 Zerti Зерти [Zerti] (Laçın rayonu) Зерти [Zerti] (Laçın rayonu)        
383 Zeyvə Зейва [Zeyva] (Laçın rayonu) Зейва [Zeyva] (Laçın rayonu) Зейва [Zeyva] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Зейва [Zeyva] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Зейва [köç Zeyva] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı) Зейвали [Zeyva] 
384 Zıyrık (Ziyrik) Зийрик [Ziyrik] (Laçın rayonu) Зийрик [Ziyrik] (Laçın rayonu) Зирик [Zirik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   (кочевье) Зикирикъ [köç Zikirik] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  

 Qubadlı rayonu

 

 2020

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

385 Qubadlı (şəhəri) Кубатлы [Kubatlı] (Qubadlı rayonu) Кубатлы [Kubatlı] (Zəngilan rayonu) Кубатлы [Kubatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Кубатлу [Kubatlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
386 Abdalanlı Абдаланлы [Abdalanlı] (Qubadlı rayonu) Абдаланлы [Abdalanlı] (Zəngilan rayonu) Абдаланлы [Abdalanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Абдаланлу [Abdalanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
387 Alaqurşaq Алакуршак [Alakurşak] (Qubadlı rayonu) Алакуршаг [Alakurşaq] (Zəngilan rayonu) Ала-Гуршак [Ala-Qurşak] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Алакуршагъ [Alakurşaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) (кочевье) Алакуршагъ [köç Alakurşaq] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
388 Altınca Алтынчы [Altınçı] (Qubadlı rayonu) Алтынчы [Altınçı] (Zəngilan rayonu) Алтынчи [Altınçi] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Алтинчи [Altinçi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
389 Armudlu Армудлу [Armudlu] (Qubadlı rayonu) Армудлу [Armudlu] (Zəngilan rayonu)   Амудухъ [Amudux] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
390 Aşagı Cibikli Ашагы Джибикли [Aşağı Cibikli] (Qubadlı rayonu) Ашагы Джибикли [Aşağı Cibikli] (Zəngilan rayonu)        
391 Aşağı Mollu Ашагы Моллу [Aşağı Mollu] (Qubadlı rayonu) Ашагы Моллу [Aşağı Mollu] (Zəngilan rayonu) Моллу 2-е [Mollu 2-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Моллу 2-е [Mollu 2-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
392 Balahəsənli Бала Гасанлы [Bala Qasanlı] (Qubadlı rayonu) Бала Гасанли [Bala Qasanli] (Zəngilan rayonu) Балагасанлы [Balaqasanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Балагасанлу [Balaqasanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
393 Balasoltanlı Бала Солтанлы [Bala Soltanlı] (Qubadlı rayonu) Бала Солтанлы [Bala Soltanlı] (Zəngilan rayonu) Бала-Солтанлы [Bala-Soltanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Бала-Солтанлу [Bala-Soltanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) (кочевье) Бала-султанлу [Bala-sultanlu] (Zəngəzur sahəsi, Qaraçor minbaşılığı)  
394 Ballıqaya Баллыкая [Ballıkaya] (Qubadlı rayonu) Баллыкая [Ballıkaya] (Zəngilan rayonu)   Баллу-Кая [Ballu-Kaya] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
395 Başarat Башарат [Başarat] (Qubadlı rayonu) Башарат [Başarat] (Zəngilan rayonu) Башарат [Başarat] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Башаратъ [Başarat] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
396 Bəxtiyarlı Бахтиярлы [Baxtiyarlı] (Qubadlı rayonu) Бахтиярлы [Baxtiyarlı] (Zəngilan rayonu)   Бахтиярлу [Baxtiyarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
397 Boyunəkər Боюнагяр [Boyunaqər] (Qubadlı rayonu) Боюнагяр [Boyunaqər] (Zəngilan rayonu)   Бойнакеръ [Boynaker] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
398 Çardaqlı Чардахлы [Çardaxlı] (Qubadlı rayonu) Чардахлы [Çardaxlı] (Zəngilan rayonu)        
399 Çaytumas Чай-Тумас [Çay-Tumas] (Qubadlı rayonu) Чайтумас [Çaytumas] (Zəngilan rayonu) Чай-Тумас [Çay-Tumas] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Чай-Тумасъ (Тумаси) [Çay-Tumas (Tumasi)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
400 Çayzəmi            
401 Çərəli Черели [Çereli] (Qubadlı rayonu) Черели [Çereli] (Zəngilan rayonu)   Чаралу [Çaralu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
402 Cılfır Джылфыр (Qubadlı rayonu) Джылфыр (Zəngilan rayonu)        
403 Davudlu Давудлу [Davudlu] (Qubadlı rayonu) Давудлу [Davudlu] (Zəngilan rayonu) Довутлы [Dovutlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Довутлу [Dovutlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
404 Dəmirçilər Демирчиляр [Demirçilər] (Qubadlı rayonu) Демирчиляр [Demirçilər] (Zəngilan rayonu) Демурчиляр [Demurçilər] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Дамирчиларъ [Damirçilar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
405 Diləli Müskənli Диляли Мюсканлы [Diləli Müskanlı] (Qubadlı rayonu) Дилялимюсканлы [Diləlimüskanlı] (Zəngilan rayonu) Дилалы-Мусканлы [Dilalı-Muskanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Мусканлу [Muskanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
406 Dondarlı Дондарлы [Dondarlı] (Qubadlı rayonu) Дондарлы [Dondarlı] (Zəngilan rayonu) Дондарлы [Dondarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Дондарлу [Dondarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
407 Əbilcə Абильджа [Abilca] (Qubadlı rayonu) Абильджа [Abilca] (Zəngilan rayonu) Абильджа [Abilca] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Абилджа [Abilca] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Абулжа [Abulca] 
408 Əfəndilər Эфендиляр [Efendilər] (Qubadlı rayonu) Эфендиляр [Efendilər] (Zəngilan rayonu) Кюрд-Эфендиляр (Тюрк Эфендиляр) [Kürd-Efendilər (Türk Efendilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кюртъ-Эфендиляръ [Kürt-Efendilər] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) (кочевье) Афандиларъ [köç Afandilar] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
409 Əliquluuşağı Аликулиушагы [Alikuliuşaqı] (Qubadlı rayonu) Аликулуушагы [Alikuluuşaqı] (Zəngilan rayonu) Али-Кули-Ушаги [Ali-Kuli-Uşaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası, Teymur Müskənli kənd cəmiyyəti) Аликули-Ушаги [Alikuli-Uşaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) Али-кулиушаги [Ali-kuliuşaqi] (Zəngəzur sahəsi, Zəngəzur minbaşılığı) Али Кули Ушаги [Ali Kuli Uşaqi] (Tativ mahalı)
410 Əyin Эйин [Eyin] (Qubadlı rayonu) Эйин [Eyin] (Zəngilan rayonu)   Аинъ [Ain] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
411 Eyvazlı Эйвазлы [Eyvazlı] (Qubadlı rayonu) Эйвазлы [Eyvazlı] (Zəngilan rayonu) Эйвазлы [Eyvazlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)     (кочевье) Айвазлы [Ayvazlı] 
412 Fərcan Ферджан [Fercan] (Qubadlı rayonu) Ферджан [Fercan] (Zəngilan rayonu)        
413 Göyər Abbas Гёйар-Абас [Qöyar-Abas] (Qubadlı rayonu) Гейарабас [Qeyarabas] (Zəngilan rayonu) Георабос [Qeorabos] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
414 Göyərcik Гёйярджик [Qöyərcik] (Qubadlı rayonu) Гейярджик [Qeyərcik] (Zəngilan rayonu) Гогарджик (Георджик) [Qoqarcik (Qeorcik)] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Геарджикъ [Qearcik] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
415 Göyyal Гёйал [Qöyal] (Qubadlı rayonu) Геяли [Qeyəli] (Zəngilan rayonu)        
416 Gürcülü Гюрджюлю [Qürcülü] (Qubadlı rayonu) Гюрджюлю [Qürcülü] (Zəngilan rayonu) Гюрджилы [Qürcilı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Гюрджилу [Qürcilu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
417 Hal Гал [Qal] (Qubadlı rayonu) Гал [Qal] (Zəngilan rayonu) Гал [Qal] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Галъ [Qal] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
418 Hal (Hat) Хат [Xat] (Qubadlı rayonu) Хат [Xat] (Zəngilan rayonu)   Галъ Нижний [Qal Nijniy] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
419 Həmzəli Гамзали [Qamzali] (Qubadlı rayonu) Гамзали [Qamzali] (Zəngilan rayonu) Гамзалы [Qamzalı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Гамзалы [Köç Qamzalı] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
420 Hərtis (Hərtiz) Гартиз [Qartiz] (Qubadlı rayonu) Гартис [Qartis] (Zəngilan rayonu)        
421 Hüseynuşağı Гусейнушагы [Quseynuşaqı] (Qubadlı rayonu) Гусейнушагы [Quseynuşaqı] (Zəngilan rayonu) Гусейн Ушаги [Quseyn Uşaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Гусеинъ-Ушаги [Qusein-Uşaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
422 İşıqlı Ишыглы [İşıqlı] (Qubadlı rayonu) Ишиглы [İşiqlı] (Zəngilan rayonu)        
423 Kavdadıq Кевдадых [Kevdadıx] (Qubadlı rayonu) Кевдадых [Kevdadıx] (Zəngilan rayonu) Кевдадых [Kevdadıx] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Кевдадыг [Kevdadıq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Кевдадыхъ, Баргушати [Kevdadıx, Barquşati] 
424 Kürd Mahruzlu Кюрд Мехризли [Kürd Mexrizli] (Qubadlı rayonu) Кюрдмехризли [Kürdmexrizli] (Zəngilan rayonu) Кюрд-Мафрузлы [Kürd-Mafruzlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Кюртъ-Мафрузлу [Kürt-Mafruzlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
425 Ləpəxeyranlı Лепехейранлы [Lepexeyranlı] (Qubadlı rayonu) Лепехейранлы [Lepexeyranlı] (Zəngilan rayonu) Лапахейранлы [Lapaxeyranlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Лапахейранлу [Lapaxeyranlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
426 Mahmudlu Махмудлу [Maxmudlu] (Qubadlı rayonu) Махмудлу [Maxmudlu] (Zəngilan rayonu) Махмудлы [Maxmudlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Махмудлу [Maxmudlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
427 Mahruzlu Мехризли [Mexrizli] (Qubadlı rayonu) Мехризли [Mexrizli] (Zəngilan rayonu) Мафрузлы [Mafruzlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Мафрузлу [köç Mafruzlu] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı) Мафрузли [Mafruzli] 
428 Mehrili Мехрили [Mexrili] (Qubadlı rayonu) Мехрили [Mexrili] (Zəngilan rayonu)   Мехраллу [Mexrallu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
429 Məlikəhmədli Меликахмедли [Melikaxmedli] (Qubadlı rayonu) Меликахмедли [Melikaxmedli] (Zəngilan rayonu) Мелик-Ахмедлы [Melik-Axmedlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
430 Məmər Мамар [Mamar] (Qubadlı rayonu) Мамар [Mamar] (Zəngilan rayonu) Мамар [Mamar] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Мамаръ [Mamar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
431 Mərdanlı Марданлы [Mardanlı] (Qubadlı rayonu) Марданлы [Mardanlı] (Zəngilan rayonu)        
432 Məzrə Мазра [Mazra] (Qubadlı rayonu) Мазра [Mazra] (Zəngilan rayonu)        
433 Milanlı Миланлы [Milanlı] (Qubadlı rayonu) Миланлы [Milanlı] (Zəngilan rayonu) Миланлы [Milanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Миланлу [Milanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
434 Mirlər Мирляр [Mirlər] (Qubadlı rayonu) Мирляр [Mirlər] (Zəngilan rayonu) Мирлар [Mirlar] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Мирларъ [Mirlar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
435 Mollabürhan Моллабурхан [Mollaburxan] (Qubadlı rayonu) Моллабурхан [Mollaburxan] (Zəngilan rayonu) Молла-Буран [Molla-Buran] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Молла-буранъ [Molla-buran] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
436 Mollalı Моллалы [Mollalı] (Qubadlı rayonu) Моллалы [Mollalı] (Zəngilan rayonu)   Моллалу [Mollalu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
437 Muğanlı Муганлы [Muqanlı] (Qubadlı rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Zəngilan rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)     Муганлы [Muqanlı] 
438 Muradxanlı Мурадханлы [Muradxanlı] (Qubadlı rayonu) Мурадханлы [Muradxanlı] (Zəngilan rayonu) Мазмазак [Mazmazak] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Марадханлу (Мамазмакъ) [Maradxanlu (Mamazmak)] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Муратъханлы [Muratxanlı] 
439 Novlu Новлу [Novlu] (Qubadlı rayonu) Новлу [Novlu] (Zəngilan rayonu) Новлы [Novlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Новлу [Novlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
440 Padar Падар [Padar] (Qubadlı rayonu) Падар [Padar] (Zəngilan rayonu) Падар [Padar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)     Падаръ [Padar] 
441 Poladlı Поладлы [Poladlı] (Qubadlı rayonu) Поладлы [Poladlı] (Zəngilan rayonu)        
442 Qaracallı Караджаллы [Karacallı] (Qubadlı rayonu) Караджаллы [Karacakkı] (Zəngilan rayonu) Караджаллы [Karacallı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Караджаллу [Karacallu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Караджаллы [Karacallı] 
443 Qarağac Караагач [Karaaqaç] (Qubadlı rayonu) Караагач [Karaaqaç] (Zəngilan rayonu)   Карагачъ [Karaqaç] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Карагачь или Агападаръ [Karaqaç və ya Aqapadar] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
444 Qaraimanlı Караманлы [Karamanlı] (Qubadlı rayonu) Караиманлы [Karaimanlı] (Zəngilan rayonu) Караиманлы [Karaimanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
445 Qarakişilər Каракишиляр [Karakişilər] (Qubadlı rayonu) Каракишиляр [Karakişilər] (Zəngilan rayonu) Каракишляр [Karakişlər] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Каракишиларъ [Karakişilar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
446 Qaralar Каралар [Karalar] (Qubadlı rayonu) Каралар [Karalar] (Zəngilan rayonu) Каралар [Karalar] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Караларъ [Karalar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
447 Qaraqoyunlu Каракоюнлу [Karakoyunlu] (Qubadlı rayonu) Каракоюнлу [Karakoyunlu] (Zəngilan rayonu) Каракоюнлы [Karakoyunlu] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Каракоюнлу [Karakoyunlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Каракоюнлу [Karakoyunlu] 
448 Qayalı Каялы [Kayalı] (Qubadlı rayonu) Каялы [Kayalı] (Zəngilan rayonu) Каялы [Kayalı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Бабалу-Каялу [Babalu-Kayalu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Каияли [Kaiyali] 
449 Qədili Кадили [Kadili] (Qubadlı rayonu) Кадили [Kadili] (Zəngilan rayonu) Кадилы (Кадылы) [Kadilı (Kadılı)] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Кадылу [Kadılu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
450 Qəzyan Казьян [Kazyan] (Qubadlı rayonu) Казьян [Kazyan] (Zəngilan rayonu) Казиян [Kaziyan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)     Казианни [Kazianni] 
451 Qilican Гилиджан [Qilican] (Qubadlı rayonu) Гилиджан [Qilican] (Zəngilan rayonu) Килиджан [Kilican] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Клиджанъ [Klican] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
452 Qiyaslı Каяслы [Kayaslı] (Qubadlı rayonu) Кияслы [Kiyaslı] (Zəngilan rayonu) Кияслы [Kiyaslı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Кияслу [Kiyaslu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   (кочевье) Кияслу [köç Kiyaslu] 
453 Saldaş Салдаш [Saldaş] (Qubadlı rayonu) Салдаш [Saldaş] (Zəngilan rayonu)   Салдашъ [Saldaş] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
454 Saray Сарай [Saray] (Qubadlı rayonu) Сарай [Saray] (Zəngilan rayonu) Сарай [Saray] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Сарай [Saray] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
455 Sarıyataq Сарыятаг [Sarıyataq] (Qubadlı rayonu) Сарыятаг [Sarıyataq] (Zəngilan rayonu) Сарыятаг [Sarıyataq] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Сариятагъ [Sariyataq] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası) (кочевье) Сариятагъ [köç Sariyataq] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
456 Seytas Сейтас [Seytas] (Qubadlı rayonu) Сейтас [Seytas] (Zəngilan rayonu)        
457 Tarovlu Таровлу [Tarovlu] (Qubadlı rayonu) Таровлу [Tarovlu] (Zəngilan rayonu)        
458 Teymur Müskənli Теймур Мюсканлы [Teymur Müskanlı] (Qubadlı rayonu) Теймурмюсканлы [Teymurmüskanlı] (Zəngilan rayonu) Темур-Мусканлы [Temur-Muskanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Темуръ-Мусканлу [Temur-Muskanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
459 Tinli Тинли [Tinli] (Qubadlı rayonu) Тинли [Tinli] (Zəngilan rayonu)        
460 Ulaşlı Улашлы [Ulaşlı] (Qubadlı rayonu) Улашлы [Ulaşlı] (Zəngilan rayonu)        
461 Xallava Халлава [Xallava] (Qubadlı rayonu) Халлава [Xallava] (Zəngilan rayonu) Ханлава [Xanlava] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Халлава [Xallava] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
462 Xanlıq Хынлык [Xınlık] (Qubadlı rayonu) Ханлык [Xanlık] (Zəngilan rayonu) Ханлых [Xanlıx] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ханлыхъ [Xanlıx] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
463 Xələc Халадж [Xalac] (Qubadlı rayonu) Халадж [Xalac] (Zəngilan rayonu) Халадж [Xalac] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Халаджъ [Xalac] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
464 Xəndək Хандек [Xandek] (Qubadlı rayonu) Хандек [Xandek] (Zəngilan rayonu) Хандак [Xandak] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Хандакъ [Xandak] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Ханъдак [Xandak] 
465 Xıdırlı Хыдырлы [Xıdırlı] (Qubadlı rayonu) Хыдырлы [Xıdırlı] (Zəngilan rayonu) Хидирлы [Xidirlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Хидирлу [Xidirlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
466 Xocahan Ходжахан [Xocaxan] (Qubadlı rayonu) Ходжахан [Xocaxan] (Zəngilan rayonu)        
467 Xocik Ходжик [Xocik] (Qubadlı rayonu) Ходжик [Xocik] (Zəngilan rayonu) Ходжик [Xocik] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ходжикъ 1-й [Xocik 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) (кочевье) Ходжик 1-й [Xocik 1-ci] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı)  
468 Yusifbəyli Юсифбейли [Yusifbeyli] (Qubadlı rayonu) Юсифбейли [Yusifbeyli] (Zəngilan rayonu) Усуббекли (Юсуфбекли) [Usubbekli (Yusufbekli)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Усуббеклу [Usubbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
469 Yuxarı Cibikli Юхары Джибикли [Yuxarı Cibikli] (Qubadlı rayonu) Юхары Джибикли [Yuxarı Cibikli] (Zəngilan rayonu) Джибикли [Cibikli] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Джибиклу [Cibiklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
470 Yuxarı Mollu Юхары Моллу [Yuxarı Mollu] (Qubadlı rayonu) Юхары Моллу [Yuxarı Mollu] (Zəngilan rayonu) Моллу 1-е [Mollu 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Моллу 1-е [Mollu 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
471 Yuxarı Xocamusaqlı (Xocamsaqlı) Юхары Ходжамусахлы [Yuxarı Xocamusaxlı] (Qubadlı rayonu) Юхары Ходжамусахлы [Yuxarı Xocamusaxlı] (Zəngilan rayonu) Ходжамусахлы [Xocamusaxlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Ходжамусахлу [Xocamusaxlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
472 Zilanlı Зиланлы [Zilanlı] (Qubadlı rayonu) Зиланлы [Zilanlı] (Zəngilan rayonu) Зиланлы [Zilanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Зиланлу [Zilanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) (кочевье) Зиланлу [Zilanlu] (Zəngəzur sahəsi, Pisian minbaşılığı) (кочевье) Зиланли [köç Zilanli] 

 Şuşa rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

473 Şuşa şəhəri Шуша [Şuşa] (Şuşa rayonu) Шуша [Şuşa] (Stepanakert rayonu) Шуша [Şuşa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шуша [Şuşa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
474 Böyük Qaladərəsi Мецкаладереси [Metskaladeresi] (Şuşa rayonu)   Каладараси [Kaladarasi] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Каладарасы-мецъ [Kaladarası-mets] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Каладеряси [Kaladerəsi] 
475 Daşaltı Дашалты [Daşaltı] (Şuşa rayonu) Дашалты [Daşaltı] (Stepanakert rayonu) Дашалты-Гюней и Дашалты-Хазабюр [Daşaltı-Qüney və Daşaltı-Xazabür] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дашалты-Гюней и Дашалты-Хазабюр [Daşaltı-Qüney və Daşaltı-Xazabür] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дашалты [Daşaltı] (Vərəndə sahəsi)  
476 Göytala Каначтала  [Kanaçtala] (Şuşa rayonu)          
477 Kiçik Qaladərəsi Киров [Kirov] (Şuşa rayonu) Киров [Kirov] (Stepanakert rayonu)        
478 Onverst            
479 Qaybalı Кейбалы [Keybalı] (Şuşa rayonu) Кейбалы [Keybalı] (Stepanakert rayonu) Кайбаликенд [Kaybalikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кайбаликендъ [Kaybalikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кайбали-Кенды [Kaybali-Kendı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Кайбали [Kaybali] 
480 Sarıbaba Егцаог [Eqtsaoq] (Şuşa rayonu)          
481 Turşsu Туршсу [Turşsu] (Şuşa rayonu)   Лысогорск (русск.) [Lısoqorsk] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      

 Tərtər rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

482 Ağabəyyalı Агабекалендж [Aqabekalenc] (Mardakert rayonu)  Агабекалендж [Aqabekalenc] (Mardakert rayonu)        
483 Ağdərə Мардакерт [Mardakert] (Mardakert rayonu) Мардакерт [Mardakert] (Mardakert rayonu) Агдара (Магдагир) [Aqdara (Maqdaqir)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Агдара (Магдагир) [Aqdara (Maqdaqir)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
484 Canyataq Джанятаг [Canyataq] (Mardakert rayonu) Джанятаг [Canyataq] (Mardakert rayonu) Джан-Ятаг [Can-Yataq] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Джанъ-Ятагъ [Can-Yataq] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Джанъятагъ [Canyataq] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı)  
485 Çardaqlı Магавуз [Maqavuz] (Mardakert rayonu)  Магавуз [Maqavuz] (Mardakert rayonu)   Чардахлы [Çardaxlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Чардахлу [Çardaxlu] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı) Магаузъ [Maqauz] (Çiləbürt mahalı)
486 Çiləbürt Джераберт [Cerabert] (Mardakert rayonu)          
487 Çıraqlı Касапет [Kasapet] (Mardakert rayonu)  Касапет [Kasapet] (Mardakert rayonu) Касапет [Kasapet] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Касапетъ Верхний [Kasapet Verxniy] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Касапет [Kasapet] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı) Кисабетъ [Kisabet] (Çiləbürt mahalı)
488 Dəmirli Дамирли [Damirli] (Mardakert rayonu) Дамирли [Damirli] (Mardakert rayonu) Дамирли [Damirli] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Домурларъ [Domurlar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
489 Göyarx Левонарх [Levonarx] (Mardakert rayonu)  Ленинаван [Leninavan] (Mardakert rayonu) Леван-Арх [Levan-Arx] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)      
490 Gülyataq Гюльятаг [Qülyataq] (Mardakert rayonu)       Гюльятагъ [Qülyataq] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı) Гюльятагъ [Qülyataq] (Çiləbürt mahalı)
491 Kiçik Qarabəy Мохратаг [Moxrataq] (Mardakert rayonu)  Мохратаг [Moxrataq] (Mardakert rayonu) Кичик-Карабек [Kiçik-Karabek] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кичикъ-Карабекъ [Kiçik-Karabek] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кичикъ-Карабекъ [Kiçik-Karabek] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı)  
492 Lüləsaz Акоп Камари [Akop Kamari] (Mardakert rayonu)  Люлясаз [Lüləsaz] (Mardakert rayonu)        
493 Meqrelalay (Miqrelalay) Мингрельск [Minqrelsk] (Mardakert rayonu)  Мингрельск [Minqrelsk] (Mardakert rayonu) Мингрельск (Чардахли-Мингрельс) [Minqrelsk (Çardaxli-Minqrels)] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Мингрельск [Minqrelsk] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
494 Otakənd (Ortakənd)            
495 Qırmizisaqqallar Кырмызысаккаллар [Kırmızısakkallar] (Mirbəşir rayonu)   Кирмызы-Сахкалар [Kirmızı-Saxkalar] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Кирмизи-Саккаларъ [Kirmizi-Sakkalah] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
496 Seysulan Сейсулан [Seysulan] (Mardakert rayonu) Сейсулан [Seysulan] (Mardakert rayonu) Сейсулан [Seysulan] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Сейсуланъ [Seysulan] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Сейсулан [Seysulan] (Cavanşir sahəsi, Çiləbürt mahalı)  
497 Suqovuşan Мадагиз [Madaqiz] (Mardakert rayonu) Мадагиз [Madaqiz] (Mardakert rayonu)     Мадагисъ [Madaqis] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı)  
498 Talış Талыш [Talış] (Mardakert rayonu) Талыш [Talış] (Mardakert rayonu) Талыш [Talış] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Талыши [Talışi] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Талышъ [Talış] (Çiləbürt sahəsi, Talış mahalı) Талышъ [Talış] (Talış mahalı)
499 Tonaşen Тонашен [Tonaşen] (Mardakert rayonu) Тонашен [Tonaşen] (Mardakert rayonu) Тонашен [Tonaşen] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Тонашенъ [Tonaşen] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
500 Ulu Qarabəy Мецшен [Metsşen] (Mardakert rayonu)  Мецшен [Metsşen] (Mardakert rayonu) Улу-Карабек [Ulu-Karabek] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Улу-Карабекъ [Ulu-Karabek] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Улукарабекъ [Ulukarabek] (Çiləbürt sahəsi, Çiləbürt mahalı) Улу-Карабетъ [Ulu-Karabet] (Çiləbürt mahalı)
501 Umudlu Умудлу [Umudlu] (Mardakert rayonu) Умудлу [Umudlu] (Mardakert rayonu) Умутлы [Umutlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Умутлы [Umutlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
502 Yarımca Ярымджа [Yarımca] (Mardakert rayonu) Ярымджа [Yarımca] (Mardakert rayonu) Ярымджа [Yarımca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası) Ярымджа [Yarımca] (Yelizavetpol quberniyası, Cavanşir qəzası)    
503 Zəylik Зейлик (Mardakert rayonu) Зейлик (Mardakert rayonu)        

 Xocalı rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

504 Xocalı Ходжалы [Xocalı] (Stepanakert rayonu)   Ходжалы [Xocalı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ходжалу [Xocalu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ходжалу [Xocalu] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) (кочевье) Хожалы [köç Xojalı]
505 Xankəndi Степанакерт [Stepanakert] (Stepanakert rayonu)   урочище Ханкенды [Xankendı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) урочище Ханкенды [Xankendı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Ханъ-Кенды [Xan-Kendı] 
506 Ağbulaq Агбулак [Aqbulak] (Stepanakert rayonu) Агбулак [Aqbulak] (Stepanakert rayonu) Агбулаг 1 [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агбулагъ [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Агбулагъ [Aqbulaq] 
507 Ağgədik Кятук [Kətuk] (Stepanakert rayonu)    Кятук-Агдара [Kətuk-Aqdara] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кятыкъ [Kətık] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кятыкъ [Kətık] (Vərəndə sahəsi) Кятыхъ [Kətık] 
508 Almalı Хндзристан [Xndzristan] (Stepanakert rayonu)    Хиндиристан [Xindiristan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хинзиристанъ [Xinziristan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хинзристанъ [Xinzristan] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Хандерестан [Xanderestan] 
509 Aranzəmin Аранзамин [Aranzamin] (Stepanakert rayonu) Аранзамин [Aranzamin] (Stepanakert rayonu) Аранзамин [Aranzamin] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Аранзаминъ [Aranzamin] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Аранзаминъ [Aranzamin] (Vərəndə sahəsi) Аранзаминъ [Aranzamin] 
510 Aşağı Qılıcbağ Неркин Кылычбаг [Nerkin Kılıçbaq] (Stepanakert rayonu)       Кличь-баглы [Kliç-baqlı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
511 Aşağı Yemişcan Неркин Сызнек [Nerkin Sıznek] (Stepanakert rayonu)  Неркин-Сызнек [Nerkin-Sıznek] (Stepanakert rayonu) Сизник Нижний [Siznik Nijniy] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сизникъ Нижний [Siznik Nijniy] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сизникъ [Siznik] (Vərəndə sahəsi) Сизникъ [Siznik] 
512 Badara Бадара [Badara] (Stepanakert rayonu) Бадара [Badara] (Stepanakert rayonu) Бадара (Птрецек) [Badara (Ptretsek)] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Бадара [Badara] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Бадара [Badara] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Бадара [Badara] 
513 Ballıca Баллыджа [Ballıca] (Stepanakert rayonu) Баллыджа [Ballıca] (Stepanakert rayonu) Балуджа [Baluca] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Баллуджа [Balluca] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Баллуджа [Balluca] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Балиджа [Balica] 
514 Çanaqcı Чанахчи [Çanaxçi] (Stepanakert rayonu) Чанахчи [Çanaxçi] (Stepanakert rayonu) Ченахчи [Çenaxçi] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ченахчи [Çenaxçi] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Чинахчи [Çinaxçi] (Vərəndə sahəsi)  
515 Dağdağan Дагдаган [Daqdaqan] (Stepanakert rayonu) Дагдаган [Daqdaqan] (Stepanakert rayonu) Дагдаган [Daqdaqan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дагдаганъ [Daqdaqan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дагдаганъ [Daqdaqan] (Vərəndə sahəsi) Дагдаганъ [Daqdaqan] 
516 Dağyurd Сарушен [Saruşen] (Stepanakert rayonu)   Сарушен [Saruşen] (Stepanakert rayonu)     Сарушенъ [Saruşen] (Vərəndə sahəsi)  
517 Daşbulaq Дашбулак [Daşbulak] (Stepanakert rayonu) Дашбулак [Daşbulak] (Stepanakert rayonu) Дашбулаг [Daşbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дашбулагъ [Daşbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дашбулагъ [Daşbulaq] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Ташъ-Булагъ [Taş-Bulaq] 
518 Daşkənd Дашушен [Daşuşen] (Stepanakert rayonu) Дашушен [Daşuşen] (Stepanakert rayonu) Дашкенд [Daşkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дашкендъ [Daşkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Ташкентъ [Taşkent] 
519 Dəhrəz Даграз [Daqraz] (Stepanakert rayonu) Даграз [Daqraz] (Stepanakert rayonu) Даграз [Daqraz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дагразъ [Daqraz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дагразъ [Daqraz] (Vərəndə sahəsi) Дагрязли [Daqrəzli] 
520 Dəmirçilər Демирчиляр [Demirçilər] (Stepanakert rayonu) Демирчиляр [Demirçilər] (Stepanakert rayonu) Демурчиляр [Demurçilər] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Демурчиларъ [Demurçilar] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
521 Əsgəran Аскеран [Askeran] (Stepanakert rayonu) Аскеран [Askeran] (Stepanakert rayonu)        
522 Fərrux Фарух [Farux] (Stepanakert rayonu)     Фаррухъ [Farrux] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Фарухъ [Farux] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Фаррухъ [Farrux] 
523 Harov Гаров [Qarov] (Stepanakert rayonu) Гаров [Qarov] (Stepanakert rayonu) Горов [Qarov] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Горовъ [Qarov] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Горовъ [Qarov] (Vərəndə sahəsi) Геровъ [Qerov] 
524 Mədətkənd Мадаткенд [Madatkend] (Stepanakert rayonu) Мадаткенд [Madatkend] (Stepanakert rayonu) Мадаткенд [Madatkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мадаткендъ [Madatkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мадаткенды [Madatkendı] (Vərəndə sahəsi) Мадатъ-кентъ [Madat-kent] 
525 Mehdibəyli Мехдишен [Mexdişen] (Stepanakert rayonu)  Мехдишен [Mexdişen] (Stepanakert rayonu) Мехти Кенд [Mexti Kend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мехтикендъ [Mextikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мехти-Кенды [Mexti-Kendı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Мехти-Кентъ [Mexti-Kent] 
526 Muxtar Мхитарикенд [Mxitarikend] (Stepanakert rayonu)  Мхитарикенд [Mxitarikend] (Stepanakert rayonu) Мхитаркенд [Mxitarkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мхитаркендъ [Mxitarkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
527 Naxçıvanlı Нахичеваник [Naxiçevanik] (Stepanakert rayonu) Нахичеваник [Naxiçevanik] (Stepanakert rayonu) Нахичеваник [Naxiçevanik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Нахичеваникъ [Naxiçevanik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Нахчеваникъ [Naxçevanik] (Vərəndə sahəsi) Нахичеваникъ [Naxiçevanik] 
528 Pircamal Пирджамал [Pircamal] (Stepanakert rayonu) Пирджамал [Pircamal] (Stepanakert rayonu) Пирджамал [Pircamal] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Пирджамалъ [Pircamal] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Пиръ-Джамалъ [Pir-Camal] (Vərəndə sahəsi) Пираджамал [Pircamal] 
529 Pirlər Храморт [Xramort] (Stepanakert rayonu)  Храмот [Xramot] (Stepanakert rayonu) Харамурт [Xaramurt] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Харамуртъ [Xaramurt] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
530 Qarabulaq Карабулак [Karabulak] (Stepanakert rayonu) Карабулак [Karabulak] (Stepanakert rayonu) Карабулаг [Karabulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Карабулагъ [Qarabulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Карабулахъ [Karabulax] 
531 Qarakötük Илис [İlis] (Stepanakert rayonu)  Илис [İlis] (Stepanakert rayonu) Каракотук [Karakotuk] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каракетукъ [Karaketuk] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каракетюкъ [Karaketük] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
532 Qayabaşı Даграв [Daqrav] (Stepanakert rayonu)   Даграв [Daqrav] (Stepanakert rayonu) Каябаши [Kayabaşı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каябаши [Kayabaşı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каябаши [Kayabaşı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Каябаши [Kayabaşı] 
533 Qışlaq Кышлак [Kışlak] (Stepanakert rayonu) Кышлаг [Kışlaq] (Stepanakert rayonu) Кишлагкенд [Kişlaqkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кишлагкендъ [Kişlaqkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
534 Qızıloba Кармиргюх [Karmirqüx] (Stepanakert rayonu)  Кармиргюх [Karmirqüx] (Stepanakert rayonu)        
535 Şəlvə Рев [Rev] (Stepanakert rayonu)  Рев [Rev] (Stepanakert rayonu) Шальва [Şalva] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шальва [Şalva] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шальва [Şalva] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Шалва [Şalva] 
536 Sərdarkənd Сардарашен [Sardaraşen] (Stepanakert rayonu) Сардарашен [Sardaraşen] (Stepanakert rayonu)        
537 Seyidbəyli Сеидишен [Seidişen] (Stepanakert rayonu)   Сеидбекли [Seidbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сеидебеклы [Seidebeklı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сейдибеклы [Seydibeklı] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı)  
538 Sığnaq Сигнах [Siqnax] (Stepanakert rayonu) Сигнах [Siqnax] (Stepanakert rayonu) Сигнах [Siqnax] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сигнахъ [Siqnax] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сигнахъ [Siqnax] (Vərəndə sahəsi)  
539 Şuşakənd Шушикенд [Şuşikend] (Stepanakert rayonu) Шушикенд [Şuşikend] (Stepanakert rayonu) Шушикенд [Şuşikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шушикендъ [Şuşikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шушикендъ [Şuşikend] (Vərəndə sahəsi) Шушакентъ [Şuşakent] 
540 Təzəbinə Нюрагюх [Nüraqüx] (Stepanakert rayonu)   Норагюх [Noraqüx] (Stepanakert rayonu)        
541 Ulubaba Улубаб [Ulubab] (Stepanakert rayonu) Улубаб [Ulubab] (Stepanakert rayonu) Улубаб [Ulubab] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
542 Xaçmaz (Xaçmaç) Хачмач [Xaçmaç] (Stepanakert rayonu) Хачмач [Xaçmaç] (Stepanakert rayonu) Хачмаз [Xaçmaz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хачмазъ [Xaçmaz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хачмазъ [Xaçmaz] (Vərəndə sahəsi) Хачмачъ [Xaçmaç] 
543 Xanabad Ханабад [Xanabad] (Stepanakert rayonu) Ханабад [Xanavad] (Stepanakert rayonu)   Ханабадъ [Xanabad] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ханабадъ [Xanabad] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Ханабатъ [Xanabad] 
544 Xanbağı            
545 Xanyeri Ханцк [Xantsk] (Stepanakert rayonu)  Ханцк [Xantsk] (Stepanakert rayonu)        
546 Xanyurdu Ханадзах [Xanadzax] (Stepanakert rayonu) Ханадзах [Xanadzax] (Stepanakert rayonu)   Ханазахъ [Xanazax] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ханацахъ [Xanatsax] (Çiləbürt sahəsi, Xaçın mahalı) Ханазекъ [Xanazek] 
547 Yeni Kənd            
548 Yuxarı Yemişcan Верин Сызнек [Verin Sıznek] (Stepanakert rayonu) Верин Сызнек [Verin Sıznek] (Stepanakert rayonu) Сизник Верхний [Siznik Verxniy] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сизникъ Верхний [Siznik Verxniy] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    

 Xocavənd rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

549 Xocavənd (Şəhəri) Мартуни [Martuni] (Martuni rayonu) Мартуни [Martuni] (Martuni rayonu) Ходжавенд [Xocavend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ходжавендъ [Xocavend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
550 Ağbulaq Мысмна [Mısmna] (Martuni rayonu)  Агбулак [Aqbulak] (Hadrut rayonu) Агбулагъ [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агбулагъ [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
551 Ağbulan (Ağbulaq) Агбулак [Aqbulak] (Hadrut rayonu)   Агбулаг 2 [Aqbulaq 2] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агбулагъ [Aqbulaq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агбулагъ [Aqbulaq] (Vərəndə sahəsi)  
552 Ağcakənd Агджакенд [Aqcakend] (Hadrut rayonu)   Агджакенд [Aqcakend] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агджакендъ [Aqcakend] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агджакендъ [Aqcakend] (Vərəndə sahəsi) Агджекентъ [Aqcakend] 
553 Ağdam Акаку [Akaku] (Hadrut rayonu)  Акаку [Akaku] (Hadrut rayonu)        
554 Ağkənd Спитакшен [Spitakşen] (Martuni rayonu)  Спитакшен [Spitakşen] (Martuni rayonu) Агкенд (Спитакшен) [Aqkend (Spitakşen)] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Агкендъ [Aqkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ахкендъ [Axkend] (Vərəndə sahəsi) Ахкентъ [Axkent] 
555 Arakül Аракюль [Arakül] (Hadrut rayonu) Аракюль [Arakül] (Hadrut rayonu) Аракюль [Arakül] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Аракюль [Arakül] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
556 Arpadüzü Колхозашен [Kolxozaşen] (Martuni rayonu)  Колхозашен [Kolxozaşen] (Martuni rayonu) Машад-Кенд [Maşad-Kend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Машадкендъ [Maşadkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Арбадузъ [Arbaduz] (Vərəndə sahəsi) Арбадузъ [Arbaduz] 
557 Ataqut Атагут [Ataqut] (Hadrut rayonu) Атагут [Ataqut] (Hadrut rayonu) Атагут [Ataqut] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Атагутъ [Ataqut] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Атагутъ [Ataqut] (Vərəndə sahəsi) Атагутъ [Ataqut] 
558 Avdur Авдур [Avdur] (Martuni rayonu) Авдур [Avdur] (Martuni rayonu)        
559 Axullu Ахуллу [Axullu] (Hadrut rayonu) Ахуллу [Axullu] (Hadrut rayonu) Ахуллу [Axullu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ахиллу [Axillu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
560 Azıx Азых [Azıx] (Hadrut rayonu) Азох [Azox] (Hadrut rayonu) Азох [Azox] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Азохъ [Azox] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Ахыхъ [Axıx] (Vərəndə sahəsi)  
561 Binə Домы [Domı] (Hadrut rayonu)  Домы [Domı] (Hadrut rayonu) Домы [Domı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Домы [Domı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Домы [Domı] (Vərəndə sahəsi) Домми [Dommi] 
562 Binədərəsi Баназур [Banazur] (Hadrut rayonu)  Баназур [Banazur] (Hadrut rayonu) Баназур [Banazur] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Баназуръ [Banazur] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Баназуръ [Banazur] (Vərəndə sahəsi) Баназуръ [Banazur] 
563 Böyük Tağlar Мецтаглар [Metstaqlar] (Hadrut rayonu)  Мецтаглар [Metstaqlar] (Hadrut rayonu)        
564 Bulutan Булутан [Bulutan] (Hadrut rayonu) Булутан [Bulutan] (Hadrut rayonu) Булутан [Bulutan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Блутанъ [Blutan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Булутанъ [Bulutan] (Vərəndə sahəsi) Булутанъ [Bulutan] 
565 Bünyadlı Бунядлы [Bunyadlı] (Hadrut rayonu)  Бунядлы [Bunyadlı] (Hadrut rayonu) Бинятлы [Binyatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Бинатлы [Binatlı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
566 Çağadüz Саркисашен [Sarkisaşen] (Martuni rayonu)  Саркисашен [Sarkisaşen] (Martuni rayonu) Джагадуз [Caqaduz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Джагадузъ [Caqaduz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Джагадузъ [Caqaduz] (Vərəndə sahəsi)  
567 Cəmiyyət Ннги [Nnqi] (Martuni rayonu)    Джамиат [Camiat] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Джамиатъ [Camiat] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Джамиатъ [Camiat] (Vərəndə sahəsi)  
568 Cilən Джилан [Cilan] (Hadrut rayonu) Джилан [Cilan] (Hadrut rayonu) Джиган [Ciqan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джиланъ [Cilan] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Джиланъ [Cilan] (Vərəndə sahəsi)  
569 Çiraquz Чирагуз [Çiraquz] (Hadrut rayonu) Чиракуз [Çirakuz] (Hadrut rayonu) Чиракуз [Çirakuz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Чирагузъ [Çiraquz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Чарагузъ [Çaraquz] (Vərəndə sahəsi) Чирахъ-Узъ [Çirax-Uz] 
570 Çörəkli Гаци [Qatsi] (Martuni rayonu)  Гаци [Qatsi] ( Martuni rayonu) Гацы [Qatsı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гацы [Qatsı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гасы [Qası] (Vərəndə sahəsi) Гаси [Qasi] 
571 Cütçü (Cütcü) Мачкалашен [Maçkalaşen] (Martuni rayonu)  Мачкалашен [Maçkalaşen] (Martuni rayonu)        
572 Dağdöşü Тякь [Tək] (Hadrut rayonu)  Тякь [Tək] (Hadrut rayonu) Танк [Tank] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Таанкъ [Taank] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Таанкъ [Taank] (Vərəndə sahəsi)  
573 Daşbaşı Дашбашы [Daşbaşı] (Hadrut rayonu) Дашбаши [Daşbaşi] (Hadrut rayonu) Даш-баши [Daş-başi] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дашбаши [Daşbaşi] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дашбаши [Daşbaşi] (Vərəndə sahəsi) Ташбаши [Taşbaşi] 
574 Dərəkənd Замзур [Zamzur] (Hadrut rayonu)  Замзур [Zamzur] (Hadrut rayonu) Замзур [Zamzur] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Замзуръ [Zamzur] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Замзуръ [Zamzur] (Vərəndə sahəsi) Замзуръ [Zamzur] 
575 Dolanlar Доланлар [Dolanlar] (Hadrut rayonu) Доланлар [Dolanlar] (Hadrut rayonu) Доланлар [Dolanlar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Доланларъ [Dolanlar] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
576 Düdükçü Дудукчи [Dudukçi] (Hadrut rayonu) Дудукчу [Dudukçu] (Hadrut rayonu) Дудукчи [Dudukçi] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дудукчи [Dudukçi] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Дудакчи [Dudakçi] (Vərəndə sahəsi) Дюдюхчи [Düdüxçi] 
577 Edilli Эдилли [Edilli] (Hadrut rayonu) Эдилли [Edilli] (Hadrut rayonu) Эдилли [Edilli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Эдиллу [Edillu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Едиллы [Edillı] (Vərəndə sahəsi) Едили [Edili] 
578 Əmiranlar Амиранлар [Amiranlar] (Martuni rayonu) Амиранлы [Amiranlı] (Martuni rayonu)        
579 Gavahın  Гавахан [Qavaxan] (Martuni rayonu)  Гавахан [Qavaxan] (Martuni rayonu) Гавахан [Qavaxan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Геваханъ [Qevaxan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
580 Günəşli Норашен [Noraşen] (Hadrut rayonu)  Норашен [Noraşen] (Hadrut rayonu)     Норашенъ [Noraşen] (Vərəndə sahəsi) Нурашеникъ [Nuraşenik] 
581 Güneyçartar Гюнейчартар [Güneyçartar] (Martuni rayonu)  Гюнейчартар [Qüneyçartar] (Martuni rayonu) Гюней-Чертаз [Qüney-Çertaz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Чертазъ-Гюней [Çertaz-Qüney] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
582 Güneyxırman Гюнейкалер [Qüneykaler] (Martuni rayonu)  Гюнейкалер [Qüneykaler] (Martuni rayonu) Гюней-Чертаз (Калер) [Qüney-Çertaz (Kaler)] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
583 Hadrut Гадрут [Qadrut] (Hadrut rayonu) Гадрут [Qadrut] (Hadrut rayonu) Гадрут [Qadrut] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гадрутъ [Qadrut] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гадрут [Qadrut] (Vərəndə sahəsi) Хадрутъ [Xadrut] 
584 Heşan Ашан [Aşan] (Martuni rayonu)  Ашан [Aşan] (Martuni rayonu) Гешан [Qeşan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гешанъ [Qeşan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гешанъ [Qeşan] (Vərəndə sahəsi) Гашянъ [Qaşən] 
585 Kəndxurd Кендхур [Kendxur] (Martuni rayonu) Кендхурд [Kendxur] (Martuni rayonu) Кенхурт [Kenxurt] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кенкуртъ [Kenkurt] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
586 Kiş Гиши [Qişi] (Martuni rayonu)  Гиши [Qişi] (Martuni rayonu) Геши [Qeşi] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Геши [Qeşi] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гешиллу [Qeşillu] (Vərəndə sahəsi) Геши [Qeşi] 
587 Köhnə Tağlar Хинтаглар [Xintaqlar] (Hadrut rayonu)  Хинтаглар [Xintaqlar] (Hadrut rayonu)        
588 Kuropatkino       Куропаткино [Kuropatkino] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
589 Məlikcanlı  Меликджанлы [Melikcanlı] (Hadrut rayonu) Меликджанлы [Melikcanlı] (Hadrut rayonu)     Меликджанлу [Melikcanlu] (Vərəndə sahəsi)  
590 Məmməddərə Мамедадзор [Mamedadzor] (Hadrut rayonu)  Мамедадзор [Mamedadzor] (Hadrut rayonu) Мамедазнор [Mamedaznor] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мамедазуръ [Mamedazur] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мамедазуръ [Mamedazur] (Vərəndə sahəsi) Мамадъ-Азоръ [Mamad-Azor] 
591 Mirikənd Мирушен [Miruşen] (Martuni rayonu)  Мирушен [Miruşen] (Martuni rayonu) Мирикенд [Mirikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Такиръ-Мирикендъ [Takir-Mirikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
592 Muğanlı  Муганлы [Muqanlı] (Martuni rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Martuni rayonu)   Муганлы [Muqanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
593 Mülküdərə Мюлькюдере [Mülküdere] (Hadrut rayonu) Мюлькюдере [Mülküdere] (Hadrut rayonu) Мюлькядара [Mülkədara] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мюлькудара [Mülkudara] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мулькидара Зардахичь [Mulkidara Zardaxiç] (Vərəndə sahəsi) Мюль Кадяра Зардахачь [Mül Kadəra Zardaxaç] 
594 Müşkapat Мушкапат [Muşkapat] (Martuni rayonu) Мушкапат [Muşkapat] (Martuni rayonu) Мушкапат (Мушабад) [Muşkapat (Muşabad)]  (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мушкапатъ [Muşkapat] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Мушкападъ [Muşkapad] (Vərəndə sahəsi)  
595 Qağartsi Кагарци [Kaqartsi] (Martuni rayonu)  Кагарци [Kaqartsi] (Martuni rayonu) Кагарза [Kaqarza] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кагарза [Kaqarza] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Кагарзы [Kaqarzı] (Vərəndə sahəsi) Кагарза [Kaqarza] 
596 Qaradağlı Карадаглы [Karadaqlı] (Martuni rayonu) Карадаглы [Karadaqlı] (Martuni rayonu) Карадаглы 3 [Karadaqlı 3] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Карадаглу-Варандалу [Karadaqlu-Varandalu] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Варандалу [Varandalu] (Vərəndə sahəsi)  
597 Qarakənd Каракенд [Karakend] (Martuni rayonu) Каракенд [Karakend] (Martuni rayonu) Каракенд [Karakend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каракендъ [Karakend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Каракендъ [Karakend] (Vərəndə sahəsi) Каракентъ [Karakent] 
598 Qarazəmi Караундж [Karaunc] (Martuni rayonu)  Караундж [Karaunc] (Martuni rayonu) Караундж [Karaunc] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Караундусъ [Karaundus] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Караунчъ [Karaunç] 
599 Qarıtəpə Параватумб [Paravatumb] (Martuni rayonu)    Барабатум [Barabatum] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Барабатинъ [Barabatin] (Vərəndə sahəsi) Барабатынны [Barabatınnı] 
600 Qarqar Гергер [Qerqer] (Martuni rayonu)  Гергер [Qerqer] (Martuni rayonu) Гергер [Qerqer] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гергеръ [Qerqer] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Гергеръ [Qerqer] (Vərəndə sahəsi)  
601 Qırmızı Bazar Красный Базар [Krasnıy Bazar] (Martuni rayonu) Красный базар [Krasnıy Bazar] (Martuni rayonu)        
602 Quzeyçartar Гюзейчартар [Qüzeyçartar] (Martuni rayonu) Гюзейчартар [Qüzeyçartar] (Martuni rayonu) Гюзей-Чертаз [Qüzeyçartaz] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
603 Quzeyxırman Гюзейкалер [Qüzeykaler] (Martuni rayonu)  Гюзейкалер [Qüzeykaler] (Martuni rayonu) Гюзей-Чертаз (Калер) [Qüzey-Çertaz (Kaler)] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)      
604 Quzumkənd Керт [Kert] (Martuni rayonu)  Керт [Kert] (Martuni rayonu)   Кузумкендъ [Kuzumkend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
605 Şahyeri Шагах [Şaqax] (Hadrut rayonu)  Шагах [Şaqax] (Hadrut rayonu)     Шагахъ [Şaqax] (Vərəndə sahəsi)  
606 Salakətin Салакатин [Salakatin] (Hadrut rayonu) Салакатин [Salakatin] (Hadrut rayonu) Салакатин [Salakatin] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)   Салакатинъ [Salakatin] (Vərəndə sahəsi)  
607 Şexer Шехер [Şexer] (Martuni rayonu) Шехер [Şexer] (Martuni rayonu) Шехер [Şexer] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихеръ [Şixer] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
608 Şıx Dursun (Sıx Dursun) Схторашен [Sxtoraşen] (Martuni rayonu)  Схторашен [Sxtoraşen] (Martuni rayonu) Сухтарашен [Suxtaraşen] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сухтарашенъ [Suxtaraşen] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Шихсурсунъ [Şixsursun] (Vərəndə sahəsi)  
609 Sos Сос [Sos] (Martuni rayonu) Сос [Sos] (Martuni rayonu) Сус [Sus] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Суссъ [Suss] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сосъ [Sos] (Vərəndə sahəsi)  
610 Sur(Sor) Цур [Tsur] (Hadrut rayonu)  Цур [Tsur] (Hadrut rayonu) Сур (Цор) [Sur (Tsor)] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Суръ [Sur] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Суръ [Sur] (Vərəndə sahəsi) Суръ [Sur] 
611 Susanlıq Сусанлык [Susanlık] (Hadrut rayonu) Сусалык [Susalık] (Hadrut rayonu) Сусалых [Susalıx] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сусуалых [Susualıx] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Сусалихъ [Susalix] (Vərəndə sahəsi) Сусалыхъ [Susalıx] 
612 Tağaser Тагасер [Taqaser] (Hadrut rayonu) Тагасер [Taqaser] (Hadrut rayonu) Таласыр [Talasır] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Тагасыръ [Taqasır] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Тагасыръ [Taqasır] (Vərəndə sahəsi) Тагасиръ [Taqasir] 
613 Tağaverd Тагавард [Taqavard] (Martuni rayonu) Тагавард [Taqavard] (Martuni rayonu) Тагаверт [Taqavert] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тагавердъ [Taqaverd] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тагавердъ [Taqaverd] (Vərəndə sahəsi) Тагавертъ [Taqavert] 
614 Tuğ Туг [Tuq] (Hadrut rayonu) Туг [Tuq] (Hadrut rayonu) Туг [Tuq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тугъ [Tuq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Тугъ [Tuq] (Vərəndə sahəsi)  
615 Vəng Ванк [Vank] (Hadrut rayonu) Ванк [Vank] (Hadrut rayonu) Ванк [Vank] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ванкъ [Vank] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Ванкъ [Vank] (Vərəndə sahəsi)  
616 Xanoba Хнушинак [Xnuşinak] (Martuni rayonu)  Хнушинак [Xnuşinak] (Martuni rayonu)        
617 Xərxan Херхан [Xerxan] (Martuni rayonu) Херхан [Xerxan] (Martuni rayonu) Хирхан [Xirxan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хирханъ [Xirxan] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Хирханъ [Xirxan] (Vərəndə sahəsi)  
618 Xırmancıq Хырманджук [Xırmancuk] (Hadrut rayonu) Хрманджук [Xrmancuk] (Hadrut rayonu) Хырманджук [Xırmancuk] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хирманджукъ [Xirmancuk] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Хирманджугъ [Xirmancuq] (Vərəndə sahəsi)  
619 Yemişcan Емишджан [Yemişcan] (Martuni rayonu) Емишджан [Yemişcan] (Martuni rayonu) Емиша [Yemişa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Емиша [Yemişa] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Емиша [Yemişa] (Vərəndə sahəsi)  
620 Yenikənd Норшен [Norşen] (Martuni rayonu)  Норшен [Norşen] (Martuni rayonu) Енгикенд [Yenqikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Енгикендъ [Yenqikend] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
621 Zakirli Цакури [Tsakuri] (Hadrut rayonu)     Цакуры [Tsakurı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Цакуры [Tsakurı] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası)    
622 Zavadıx Завадых [Zavadıx] (Martuni rayonu) Завадых [Zavadıx] (Martuni rayonu) Завадыг [Zavadıq] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Завадыхъ [Zavadıx] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Завадыхъ [Zavadıx] (Vərəndə sahəsi) Завадыхъ [Zavadıx] 
623 Zərdanaşen Зарданашен [Zardanaşen] (Martuni rayonu) Зарданашен [Zardanaşen] (Martuni rayonu) Зарданашен [Zardanaşen] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Зарданашенъ [Zardanaşen] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Зарданашинъ [Zardanaşin] (Vərəndə sahəsi) Зарданашинъ [Zardanaşin] 
624 Zoğalbulaq Трахтик [Traxtik] (Hadrut rayonu)  Трахтик [Traxtik] (Hadrut rayonu) Трахтик [Traxtik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Трахтикъ [Traxtik] (Yelizavetpol quberniyası, Şuşa qəzası) Дирактикъ [Diraktik] (Vərəndə sahəsi) Дырахдыгъ [Dıraxdıq] 

 Zəngilan rayonu

 

2020 

1977

1964

1921

1915

1852-1855

1823

625 Zəngilan (şəhər) Зангелан [Zanqelan] (Zəngilan rayonu) Зангелан [Zanqelan] (Zəngilan rayonu) Зангелан [Zanqelan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Зангеланъ [Zanqelan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Зейгиланъ [Zeyqilan] 
626 Ağ Oyuq            
627 Ağakişilər Агакишилер [Aqakişiler] (Zəngilan rayonu) Агакишиляр [Aqakişilər] (Zəngilan rayonu)        
628 Ağbənd Агбенд [Aqbend] (Zəngilan rayonu) при ж. д. ст Агбенд [dəmir yol st. yanı Aqbend] (Zəngilan rayonu)        
629 Ağbiz Агбис [Aqbis] (Zəngilan rayonu) Агбис [Aqbis] (Zəngilan rayonu)   Агбисъ [Aqbis] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
630 Ağkənd Агкенд [Aqkend] (Zəngilan rayonu) Агкенд [Aqkend] (Zəngilan rayonu)   Агкендъ [Aqkend] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
631 Akara (Həkəri) Акара [Akara] (Zəngilan rayonu) Акери [Akeri] (Zəngilan rayonu)   Акаракъ [Akarak] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
632 Aladin Аладин [Aladin] (Zəngilan rayonu) Аладин [Aladin] (Zəngilan rayonu)   Аладинъ [Aladin] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
633 Aşagı Gəyəli Ашагы Гёяли [Aşaqı Qöyəli] (Zəngilan rayonu) Ашагы Геяли [Aşağı Qeyali] (Zəngilan rayonu)        
634 Aşagı Yeməzli Ашагы Емезли [Aşaqı Yemezli] (Zəngilan rayonu) Ашагы Емезли [Aşaqı Yemezli] (Zəngilan rayonu)   Емазлу Нижнее [Yemazlu Nijnee] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
635 Babaylı Бабалы [Babalı] (Zəngilan rayonu) Бабайлы [Babaylı] (Zəngilan rayonu) Бабайли [Babayli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Байбалу [Baybalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   (кочевье) Бабали [köç Babali] 
636 Baharlı Бахарлы [Baxarlı] (Zəngilan rayonu) Бахарлы [Baxarlı] (Zəngilan rayonu) Багарлы 1 [Baqarlı 1] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Багарлу [Baqarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   (кочевье) Багарлы [köç Baqarlı] 
637 Bartaz Бартаз [Bartaz] (Zəngilan rayonu) Бартаз [Bartaz] (Zəngilan rayonu) Бартаз [Bartaz] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Бартазъ [Bartaz] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
638 Beşdəli Бешдали [Beşdali] (Zəngilan rayonu) Бешдали [Beşdali] (Zəngilan rayonu)        
639 Birinci Ağalı Агалы-1 [Aqalı-1] (Zəngilan rayonu) Агалы 1-e [Aqalı 1-ci] (Zəngilan rayonu) Агалу 1 [Aqalu 1] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агалу 1 [Aqalu 1] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)   Агали [Aqali] 
640 Birinci Alıbəyli Алабейли-1 [Alabeyli-1] (Zəngilan rayonu) Алыбейли 1-е [Alıbeyli 1-ci] (Zəngilan rayonu)        
641 Böyuk Gilətağ Бёюк Гилятаг [Böyük Qilətaq] (Zəngilan rayonu) Беюк Гилятаг [Böyük Qilətaq] (Zəngilan rayonu)        
642 Bürünlü Бурунлу [Burunlu] (Zəngilan rayonu) Бурунлу [Burunlu] (Zəngilan rayonu)   Биринлу 1-е [Birinlu 1-ci] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
643 Cahangirbəyli Джахангирбейли [Caxanqirbeyli] (Zəngilan rayonu) Джахангирбейли [Caxanqirbeyli] (Zəngilan rayonu) Джагангирбекли [Caqanqirbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Джеванширбеклу [Cevanşirbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
644 Canbar Джанбар [Canbar] (Zəngilan rayonu) Джанбар [Canbar] (Zəngilan rayonu)   Джанбаръ [Canbar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
645 Çöpədərə Чопедере [Çopedere] (Zəngilan rayonu) Чопедере [Çopedere] (Zəngilan rayonu) Чапа-Дара [Çapa-Dara] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Чопадара [Çopadara] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
646 Dəlləkli Деллякли [Delləkli] (Zəngilan rayonu) Деллякли [Delləkli] (Zəngilan rayonu) Даллаклы [Dallaklı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Даллаклу [Dallaklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
647 Dərə Gilətağ Дере Гилятаг [Dere Qilətaq] (Zəngilan rayonu) Дере Гилятаг [Dere Qilətaq] (Zəngilan rayonu)        
648 Əmirxanlı Эмирханлы [Emirxanlı] (Zəngilan rayonu)          
649 Genlik Генлик [Qenlik] (Zəngilan rayonu) Генлик [Qenlik] (Zəngilan rayonu)        
650 Günqışlaq Гюнкышлак [Qünkışlak] (Zəngilan rayonu) Гюнкышлаг [Qünkışlaq] (Zəngilan rayonu)        
651 Hacallı Гаджыалылы [Qacıalılı] (Zəngilan rayonu) Гаджаллы [Qacallı] (Zəngilan rayonu) Гаджаллы [Qacallı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Гаджаллу [Qacallu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Гаджаллы [Qacallı] 
652 Havalı Хавалы [Xavalı] (Zəngilan rayonu) Хавалы [Xavalı] (Zəngilan rayonu) Гавалы-Задиалы [Qavalı-Zadialı] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Гавалу [Qavalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
653 İçəri Müşlan Ичари Мушлан [İçari Muşlan] (Zəngilan rayonu) Ичари Мушлан [İçari Muşlan] (Zəngilan rayonu)        
654 İkinci Ağalı Агалы-2 [Aqalı-2] (Zəngilan rayonu) Агалы 2-е [Aqalı 2-ci] (Zəngilan rayonu) Агалу 2 [Aqalu 2] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агалу 2 [Aqalu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
655 İkinci Alıbəyli Алыбейли-2 [Alıbeyli-2] (Zəngilan rayonu) Алыбейли 2-е [Alıbeyli 2-ci] (Zəngilan rayonu)        
656 İsgəndərbəyli Искендербейли [İskenderbeyli] (Zəngilan rayonu) Искендербейли [İskenderbeyli] (Zəngilan rayonu) Искендербекли [İskenderbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Искендарбеклу [İskendarbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
657 Keçikli Кечикли [Keçikli] (Zəngilan rayonu) Кечикли [Keçikli] (Zəngilan rayonu)   Кечиклу [Keçiklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
658 Kənd Zəngilan (Zəngilan Kənd) Зангелан [Zanqelan] (Zəngilan rayonu) Зангелан [Zanqelan] (Zəngilan rayonu)        
659 Kolluqışlar (Kolluqışlaq) Коллукышлак [Kollukışlak] (Zəngilan rayonu) Коллукышлаг [Kollukışlaq] (Zəngilan rayonu)   Коллу-кишлаги [Kollu-kişlaqi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
660 Malatkeşin Малаткешин [Malatkeşin] (Zəngilan rayonu) Малаткешин [Malatkeşin] (Zəngilan rayonu) Малаткешин [Malatkeşin] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Малаткешинъ (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Малаткешинъ (Kəbirli mahalı)
661 Məmmədbəyli Мамедбейли [Mamedbeyli] (Zəngilan rayonu) Мемедбейли [Memedbeyli] (Zəngilan rayonu) Мамедбекли [Mamedbekli] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Мамедбеклу [Mamedbeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
662 Məşədiismayıllı Мешадиисмаиллы [Meşadiismaillı] (Zəngilan rayonu) Мешадисмаиллы [Meşadismaillı] (Zəngilan rayonu)  Мешади-Исмаиллы [Meşadi-İsmaillı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Машади-Исмаиллу [Maşadi-İsmaillu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
663 Mincivan Миндживан [Mincivan] (Zəngilan rayonu) Миндживан [Mincivan] (Zəngilan rayonu) Минджеван [Mincevan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Минджеванъ 2-е [Mincevan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Минжуанлы [Minjuanlı] (Kəbirli mahalı)
664 Mirzəhəsənli Мирзагасанли [Mirzaqasanli] (Zəngilan rayonu) Мирзагасанлы [Mirzaqasanlı] (Zəngilan rayonu)        
665 Muğanlı  Муганлы [Muqanlı] (Zəngilan rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Zəngilan rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Муганлу [Muqanlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
666 Muğanlı Муганлы [Muqanlı] (Zəngilan rayonu) Муганлы [Muqanlı] (Zəngilan rayonu)        
667 Nəcəflər Наджафлар [Nacaflar] (Zəngilan rayonu) Наджафлар [Nacaflar] (Zəngilan rayonu)        
668 Ördəkli Ордекли [Ordekli] (Zəngilan rayonu) Ордекли [Ordekli] (Zəngilan rayonu)   Ордаклу [Ordaklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
669 Orta Yeməzli Орта Емезли [Orta Yemezli] (Zəngilan rayonu) Орта Емезли [Orta Yemezli] (Zəngilan rayonu)   Емазлу [Yemazlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Эмазли [Emazli] 
670 Qaradərə Карадере [Karadere] (Zəngilan rayonu) Карадере [Karadere] (Zəngilan rayonu) Карадара [Karadara] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Карадара [Karadara] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
671 Qaragöl Карагёль [Karaqöl] (Zəngilan rayonu) Карагель [Karaqel] (Zəngilan rayonu)        
672 Qaragöz Карагёз [Karaqöz] (Zəngilan rayonu) Карагез [Karaqez] (Zəngilan rayonu) Карауз [Karauz] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Каракозъ [Karakoz] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
673 Qarqulu Каргулу [Karqulu] (Zəngilan rayonu) Каргулу [Karqulu] (Zəngilan rayonu)        
674 Qazançı Казанчы [Kazançı] (Zəngilan rayonu) Казанчы [Kazançı] (Zəngilan rayonu)   Казанчи [Kazançi] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
675 Qıraq Müşlan Кырах Мушлан [Kırax Muşlan] (Zəngilan rayonu) Кырах Мушлан [Kırax Muşlan] (Zəngilan rayonu) Крахмушулан [Kraxmuşulan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Крахмушуланъ [Kraxmuşulan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
676 Quyudərə Xəştab Куюдерехештаб [Kuyuderexeştab] (Zəngilan rayonu) Куюдерехештаб [Kuyuderexeştab] (Zəngilan rayonu)   Хаштабъ [Xaştab] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
677 Rəbənd Рабенд [Rabend] (Zəngilan rayonu) Рабенд [Rabend] (Zəngilan rayonu) Рабанд [Raband] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Рабандъ [Raband] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
678 Rəzdərə Раздере [Razdere] (Zəngilan rayonu) Раздере [Razdere] (Zəngilan rayonu) Разидары [Razidarı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Разидара [Razidara] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
679 Şamlı Шамлы [Şamlı] (Zəngilan rayonu) Шамлы [Şamlı] (Zəngilan rayonu)        
680 Sarıl Сарыл [Sarıl] (Zəngilan rayonu) Сарыл [Sarıl] (Zəngilan rayonu) Сарылы 2 и 3 [Sarılı 2 və 3] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)      
681 Sarılı Xəştab Сарылыхештаб [Sarılıxeştab] (Zəngilan rayonu) Сарылыхештаб [Sarılıxeştab] (Zəngilan rayonu)        
682 Sarıqıçlaq (Sarıqışlaq) Сарыкышлак [Sarıkışlak] (Zəngilan rayonu)          
683 Şatarız Шотарыз [Şotarız] (Zəngilan rayonu) Шотарыз [Şotarız] (Zəngilan rayonu)   Шатаризъ [Şotariz] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
684 Şayıflı Шайыфлы [Şayıflı] (Zəngilan rayonu) Шайыфлы [Şayıflı] (Zəngilan rayonu)   Шаифлу [Şaiflu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
685 Şəfibəyli Шафибейли [Şafibeyli] (Zəngilan rayonu) Шафибейли [Şafibeyli] (Zəngilan rayonu) Шафибекли (Багарлы 2) [Şafibekli (Baqarlı 2)]  (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Шафибеклу [Şafibeklu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)   Шефибегли [Şafibeqli] 
686 Şərifan Шарифан [Şarifan] (Zəngilan rayonu) Шарифан [Şarifan] (Zəngilan rayonu) Шарифан-Исмихан [Şarifan-İsmixan] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Шарифанъ [Şarifan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
687 Şərikan   Шарикан [Şarikan] (Zəngilan rayonu)   Шариканъ [Şarikan] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
688 Seyidlə (Seyidlər) Сеидляр [Seidlər] (Zəngilan rayonu) Сеидляр [Seidlər] (Zəngilan rayonu)        
689 Sobu Собу [Sobu] (Zəngilan rayonu) Собу [Sobu] (Zəngilan rayonu) Собу [Sobu] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Собу [Sobu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
690 Tatar   Татар [Tatar] (Zəngilan rayonu) Татар (1) Верх. и Ниж. [Tatar (1) Verx. və Nij.]  (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Татаръ [Tatar] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
691 Tiri Тири [Tiri] (Zəngilan rayonu) Тири [Tiri] (Zəngilan rayonu) Тири [Tiri] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Тири [Tiri] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
692 Turabad Турабад [Turabad] (Zəngilan rayonu) Турабад [Turabad] (Zəngilan rayonu) Турабат [Turabad] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Турабатъ [Turabad] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
693 Üçüncü Ağalı Агалы-3 [Aqalı-3] (Zəngilan rayonu) Агалы 3-е [Aqalı 3-cü] (Zəngilan rayonu) Агалу 3 [Aqalu 3] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası) Агалу 3 [Aqalu 3] (Yelizavetpol quberniyası, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzası)    
694 Üdgün Удгюн [Udqün] (Zəngilan rayonu) Удгюн [Udqün] (Zəngilan rayonu) Удгюн [Udqün] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Удгюнъ [Udqün] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
695 Vejnəli Вехнали [Vexnali] (Zəngilan rayonu) Вежнали [Vejnali] (Zəngilan rayonu)        
696 Vəliqulubəyli Великулубейли [Velikulubeyli] (Zəngilan rayonu)   Баба-Ягублу (Вели-Кулибекли) [Baba-Yaqublu (Veli-Kulibekli] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Бабаягублу [Babayaqublu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
697 Vənədli Венетли [Venetli] (Zəngilan rayonu) Венетли [Venetli] (Zəngilan rayonu)        
698 Xumarlı Хумарлы [Xumarlı] (Zəngilan rayonu) Хумарлы [Xumarlı] (Zəngilan rayonu) Хумарлы [Xumarlı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Хумарлу [Xumarlu] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
699 Xurama Хурама [Xurama] (Zəngilan rayonu) Хурама [Xurama] (Zəngilan rayonu) Хорама [Xorama] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası) Хорома [Xoroma] (Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzası)    
700 Yenikənd Еникенд [Yenikend] (Zəngilan rayonu) Еникенд [Yenikend] (Zəngilan rayonu)        
701 Yusiflər Юсифлар [Yuxiflar] (Zəngilan rayonu) Юсифлар [Yusiflar] (Zəngilan rayonu)        
702 Yuxarı Yeməzli Юхары Емезли [Yuxarı Yemezli] (Zəngilan rayonu) Юхары Емезли [Yuxarı Yemezli] (Zəngilan rayonu)        
703 Zərnəli Зейнали [Zeynali] (Zəngilan rayonu) Зернали [Zernali] (Zəngilan rayonu) Зарналы [Zarnalı] (Yelizavetpol quberniyası, Qubadlı qəzası)