Qarabag – Səhifə 6 – evidence base of historical rights of Azerbaijanis

İranın Qacarlar sülaləsindən olan Şuşa şahzadəsi: ilk azərbaycanlı həvəskar fotoqraf

Bu gün Bakı, Peterburq və Tiflis arxivlərində Qacarlar nəslindən olan fars dövlət xadimi, Azərbaycanın general-qubernatoru, Iran feldmarşalı Bəhmən Mirzənin ailə üzvlərinin fotoları saxlanılır. Oktyabr inqilabı zamanı Rusiyada və Sovet repressiyaları illərində inqilabı tanımayan Qacar şahzadələri təqiblərə məruz qalırdılar. Evləri axtararılarkən onların ailə arxivləri müsadirə olunurdu. Həmin ev sahiblərindən bəziləri təsadüfən sağ qalmış sənədləri, o cümlədən fotoşəkilləri özləri məhv edirdilər. Bu baxımdan Bəhmən Mirzə ailəsinin və onun nəsillərinin fotoları az sayda qalıb. Bu fotoların bir çoxunun müəllifi onun oğlu Əliqulu Mirzə Qacar olmuşdur. Qarabag.com Şuşadan olan Qacar şahzadəsinin həyatı, maraqları və nailiyyətləri haqqında material hazırlayıb.

Qarabağda ipəkçilik

V-VII əsrlərdə Azərbaycan ərazisində ipəkçilik meydana gəldi. Sənayenin mərkəzlərindən biri də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda ipək məhsulları ilə məşhur olan Qarabağdır. Qarabag.com Qarabağda ipək və ipək məmulatları istehsalının inkişaf tarixi haqqında material hazırlayıb.

Molla Pənah Vaqif

2021-ci ilin 16 mart tarixində Şuşaya səfəri zamanı prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun öz nəzarətinə götürdüyü Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin təmir-bərpa planı ilə şəxsən tanış oldu. 1992-ci ildə şəhərin erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğalı zamanı məqbərə vandalizmə məruz qalmışdı. Yenidənqurmanın tamamlanması 2021-ci ilin yayına nəzərdə tutulmuşdur. Qarabag.com böyük Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif haqqında material hazırlayıb.

Şuşanın yetirmələri – şairlər və şairələr

Qarabag.com Şuşanın görkəmli yetirmələri haqqında materialların nəşrini davam edir və milli ədəbiyyatda zəngin bədii irs qoymuş məşhur Azərbaycan şair və şairələrinin siyahısını təqdim edir.

Qarabağ xanları

Yarandığı tarixdən etibarən qısa bir müddət ərzində, Qarabağ xanlığı regionda əhəmiyyətli siyasi və iqtisadi təsirə malik olmuşdur. Qarabag.com xanlığın türk Cavanşir nəslindən olan hökmdarları və onların tarixə verdikləri töhfələr haqqında olan materialı təqdim edir.

Xocalı faciəsi

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının hərbçilərinin köməyi ilə erməni yaraqlıları Xocalı şəhərinə nəticədə yüzlərlə azərbaycanlı dinc sakinin qurbana çevrildiyi bir hücuma başladılar. Qarabag.com xarici mənbələr əsasında Qarabağ Müharibəsi dövrünün ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı qətliamı haqqında material hazırlamışdır.

Şuşanın yetirmələri – Rejissorlar

Qarabag.com, Şuşаnin görkəmli yetirmələri haqqında materialların nəşrini davam etdirir və tək Azərbaycanda deyil, həm də SSRİ-də teatr və kinematoqrafiya tarixində dərin iz qoymuş rejissorların siyahısını təqdim edir.